Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện ở cấp huyện)
Lĩnh vực TTHC Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện
Cơ quan giải quyết Công an cấp huyện
Nội dung

​Chi tiết thủ tục hành chính

Mã thủ tục: 2.000485
Số quyết định: QĐ/0001-BCA
Tên thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện ở cấp huyện)
Cấp thực hiện: Cấp Huyện
Loại thủ tục: TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực: Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu được cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tại Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp huyện hoặc nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an.
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra thông tin, thành phần, tính hợp lệ của hồ sơ.  - Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì tiếp nhận hồ sơ giải quyết và gửi Giấy biên nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua tài khoản trên cổng dịch vụ công hoặc qua thư điện tử (nếu có) cho cơ sở kinh doanh hoặc người được cử đến liên hệ nộp hồ sơ.  - Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc thiếu thành phần thì không tiếp nhận hồ sơ và gửi Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua thư điện tử (nếu có) cho cơ sở kinh doanh hoặc người được cử đến liên hệ nộp hồ sơ.  - Nếu hồ sơ không đủ điều kiện theo thì không tiếp nhận hồ sơ, nêu rõ lý do từ chối giải quyết hồ sơ và gửi Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc hoặc qua tài khoản trên cổng dịch vụ công hoặc qua thư điện tử (nếu có).
Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên Giấy biên nhận hồ sơ, tổ chức, cá nhân đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự hoặc nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính sau khi đã hoàn thành nộp phí thẩm định.
Cách thức thực hiện:

 

Hình thức nộp

 

Thời hạn giải quyết

 

Phí, lệ phí

 

Mô tả

 

Trực tiếp

 

04 Ngày làm việc

 

Lệ phí : 300000 Đồng (300.000 đồng/lần giấy chứng nhận )

 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp huyện;

 

Trực tuyến

 

04 Ngày làm việc

 

Lệ phí : 300000 Đồng (300.000 đồng/lần giấy chứng nhận)

 

Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an

 

Dịch vụ bưu chính

 

04 Ngày làm việc

 

Lệ phí : 300000 Đồng (300.000 đồng/lần giấy chứng nhận )

 

 Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính;

Thành phần hồ sơ:
Trường hợp bị cơ quan Công an có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với trường hợp quy định tại các điểm b, c và h khoản 1 Điều 18 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP

 

Tên giấy tờ

 

Mẫu đơn, tờ khai

 

Số lượng

 

- Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh gửi cơ quan Công an có thẩm quyền (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP);

 

Mẫu số 03(1).doc

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

- Bản sao hợp lệ các tài liệu bổ sung chứng minh đáp ứng đủ điều kiện để hoạt động kinh doanh (nếu có).

 

 

Bản chính: 0
Bản sao: 1

Trường hợp để mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

 

Tên giấy tờ

 

Mẫu đơn, tờ khai

 

Số lượng

 

- Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh gửi cơ quan Công an có thẩm quyền (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP);

Mẫu số 03.doc 

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

- Biên lai nộp tiền phạt theo quy định của pháp luật.

 

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Tổ chức nước ngoài
Cơ quan thực hiện: Công an huyện
Cơ quan có thẩm quyền: Công an huyện
Địa chỉ tiếp nhận HS: Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp huyện.
Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin
Cơ quan phối hợp: Không có thông tin
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
Căn cứ pháp lý:

 

Số ký hiệu

 

Trích yếu

 

Ngày ban hành

 

Cơ quan ban hành

 

            96/2016/NĐ-CP

 

Nghị định 96/2016/NĐ-CP

 

01-07-2016

 

Chính phủ

 

218/2016/TT-BTC

 

Thông tư 218/2016/TT-BTC

 

10-11-2016

 

Bộ Tài chính

 

42/2017/TT-BCA

 

Thông tư 42/2017/TT-BCA

 

20-10-2017

 

 

15/2022/TT-BCA

 

Thông tư 15/2022/TT-BCA

 

06-04-2022

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Đã chấp hành Quyết định xử phạt hành chính trong trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính do không thông báo cho cơ quan Công an có thẩm quyền trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện bị mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự hoặc đã đáp ứng điều kiện trong trường hợp bị cơ quan Công an có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với trường hợp quy định tại các điểm b, c và h khoản 1 Điều 18 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP. Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: văn bản, giấy tờ trong hồ sơ là văn bản điện tử được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật (văn bản điện tử có định dạng PDF).
Từ khóa: Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện
Mô tả: Không có thông tin