Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Lĩnh vực TTHC Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Cơ quan giải quyết Phòng quản lý hành chính về TTXH
Nội dung

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở địa phương có nhu cầu đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng được sử dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật nộp hồ sơ tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, qua Cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, thủ tục thì tiếp nhận hồ sơ, giao giấy biên nhận hoặc thông báo trên Cổng dịch vụ công trực tuyến cho người được cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp giao nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng thiếu thủ tục hoặc kê khai chưa đầy đủ, chính xác thì hướng dẫn bằng văn bản hoặc thông báo trên Cổng dịch vụ công trực tuyến ghi rõ thủ tục, nội dung cần bổ sung, kê khai. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận hồ sơ và trả lời bằng văn bản hoặc thông báo trên Cổng dịch vụ công trực tuyến nêu rõ lý do không tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy biên nhận hoặc thông báo trên Cổng dịch vụ công trực tuyến, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ được sử dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhận Văn bản xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng được sử dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật hoặc nhận qua Cổng dịch vụ công trực tuyến, qua dịch vụ bưu chính.

Cách thức thực hiện:

 

Hình thức nộp

 

Thời hạn giải quyết

 

Phí, lệ phí

 

Mô tả

 

Trực tiếp

 

5 Ngày làm việc

 

 

 

+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

 

Trực tuyến

 

5 Ngày làm việc

 

 

 

+ Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

 

Dịch vụ bưu chính

 

5 Ngày làm việc

 

 

 

+ Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính;

Thành phần hồ sơ:

Bao gồm

 

Tên giấy tờ

 

Mẫu đơn, tờ khai

 

Số lượng

 

Giấy giới thiệu

 

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trong đó nêu rõ lý do, số lượng, chủng loại, nhãn hiệu, số hiệu, ký hiệu, nguồn gốc, xuất xứ của từng loại vũ khí, công cụ hỗ trợ

 

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

Thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Chứng minh Công an nhân dân hoặc giấy chứng minh do Quân đội nhân dân cấp còn giá trị sử dụng

 

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)

Cơ quan thực hiện: Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Cơ quan có thẩm quyền: Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ tiếp nhận HS: Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin

Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng được sử dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật

Căn cứ pháp lý:

 

Số ký hiệu

 

Trích yếu

 

Ngày ban hành

 

Cơ quan ban hành

 

Luật 14/2017/QH14

 

Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

 

20-06-2017

 

Quốc Hội

 

Thông tư 16/2018/TT-BCA

 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

 

15-05-2018

 

Bộ Công an

 

Thông tư 17/2018/TT-BCA

 

Quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ

 

15-05-2018

 

Bộ Công an

 

Nghị định 79/2018/NĐ-CP

 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

 

16-05-2018

 

Chính phủ

 

18/2018/TT-BCA

 

Thông tư 18/2018/TT-BCA

 

15-05-2018

 

 

21/2019/TT-BCA

 

Thông tư 21/2019/TT-BCA

 

18-07-2019

 

 

23/2019/TT-BTC

 

Thông tư 23/2019/TT-BTC

 

19-04-2019

 

 

218/2016/TT-BTC

 

Thông tư 218/2016/TT-BTC

 

10-11-2016

 

 

45/2020/NĐ-CP

 

Nghị định 45/2020/NĐ-CP

 

08-04-2020

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không có thông tin​