Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Lĩnh vực TTHC Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Cơ quan giải quyết Phòng quản lý hành chính về TTXH
Nội dung

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở địa phương có nhu cầu cấp lại Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ nộp hồ sơ tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, qua Cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, thủ tục thì tiếp nhận hồ sơ, giao giấy biên nhận hoặc thông báo trên Cổng dịch vụ công trực tuyến cho người được cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp giao nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng thiếu thủ tục hoặc kê khai chưa đầy đủ, chính xác thì hướng dẫn bằng văn bản hoặc thông báo trên Cổng dịch vụ công trực tuyến ghi rõ thủ tục, nội dung cần bổ sung, kê khai. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận hồ sơ và trả lời bằng văn bản hoặc thông báo trên Cổng dịch vụ công trực tuyến nêu rõ lý do không tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy biên nhận hoặc thông báo trên Cổng dịch vụ công trực tuyến, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp lại Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ nhận Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ hoặc nhận qua dịch vụ bưu chính.

Cách thức thực hiện:

 

Hình thức nộp

 

Thời hạn giải quyết

 

Phí, lệ phí

 

Mô tả

 

Trực tiếp

 

10 Ngày làm việc

 

 

 

+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

 

Trực tuyến

 

10 Ngày làm việc

 

 

 

+ Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

 

Dịch vụ bưu chính

 

10 Ngày làm việc

 

 

 

+ Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính;

Thành phần hồ sơ:

Bao gồm

 

Tên giấy tờ

 

Mẫu đơn, tờ khai

 

Số lượng

 

Trường hợp mất, hư hỏng Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ phải có văn bản nêu rõ lý do và kết quả xử lý

 

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

Giấy giới thiệu

 

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

bản sao thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Chứng minh Công an nhân dân của người đến liên hệ

 

 

Bản chính: 0
Bản sao: 1

 

Văn bản đề nghị nêu rõ lý do, số lượng, chủng loại, nhãn hiệu, số hiệu, ký hiệu từng loại công cụ hỗ trợ;

 

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)

Cơ quan thực hiện: Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Cơ quan có thẩm quyền: Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ tiếp nhận HS: Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin

Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ

Căn cứ pháp lý:

 

Số ký hiệu

 

Trích yếu

 

Ngày ban hành

 

Cơ quan ban hành

 

Luật 14/2017/QH14

 

Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

 

20-06-2017

 

Quốc Hội

 

Thông tư 16/2018/TT-BCA

 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

 

15-05-2018

 

Bộ Công an

 

Thông tư 17/2018/TT-BCA

 

Quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ

 

15-05-2018

 

Bộ Công an

 

Nghị định 79/2018/NĐ-CP

 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

 

16-05-2018

 

Chính phủ

 

18/2018/TT-BCA

 

Thông tư 18/2018/TT-BCA

 

15-05-2018

 

 

21/2019/TT-BCA

 

Thông tư 21/2019/TT-BCA

 

18-07-2019

 

 

218/2016/TT-BTC

 

Thông tư 218/2016/TT-BTC

 

10-11-2016

 

 

23/2019/TT-BTC

 

Thông tư 23/2019/TT-BTC

 

19-04-2019

 

 

45/2020/NĐ-CP

 

Nghị định 45/2020/NĐ-CP

 

08-04-2020

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Chỉ cấp lại Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ cho đối tượng được trang bị công cụ hỗ trợ theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 14/2017/QH14 ngày 20/6/2017), cụ thể: “1. Đối tượng được trang bị công cụ hỗ trợ baogồm: a) Quân đội nhân dân; b) Dân quân tự vệ; c) Cảnh sát biển;  d) Công an nhân dân;  đ) Cơ yếu;  e) Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; g) Cơ quan thi hành án dân sự; h) Kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách, Kiểm ngư, lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thủy sản; i) Hải quan cửa khẩu, lực lượng chuyên trách chống buôn lậu của Hải quan;  k) Đội kiểm tra của lực lượng Quản lý thị trường;  l) An ninh hàng không, lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải;  m) Lực lượng bảo vệ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ; n) Ban Bảo vệ dân phố;  o) Câu lạc bộ, cơ sở đào tạo, huấn luyện thể thao có giấy phép hoạt động; p) Cơ sở cai nghiện ma túy;  q) Các đối tượng khác có nhu cầu trang bị công cụ hỗ trợ thì căn cứ vào tính chất, yêu cầu, nhiệm vụ, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định."​