Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Lĩnh vực TTHC Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Cơ quan giải quyết Phòng quản lý hành chính về TTXH
Nội dung

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở địa phương có nhu cầu điều chỉnh Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ nộp hồ sơ tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, qua Cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, thủ tục thì tiếp nhận hồ sơ, giao giấy biên nhận hoặc thông báo trên Cổng dịch vụ công trực tuyến cho người được cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp giao nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng thiếu thủ tục hoặc kê khai chưa đầy đủ, chính xác thì hướng dẫn bằng văn bản hoặc thông báo trên Cổng dịch vụ công trực tuyến ghi rõ thủ tục, nội dung cần bổ sung, kê khai. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận hồ sơ và trả lời bằng văn bản hoặc thông báo trên Cổng dịch vụ công trực tuyến nêu rõ lý do không tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy biên nhận hoặc thông báo trên Cổng dịch vụ công trực tuyến, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị điều chỉnh Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ nhận Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ hoặc nhận qua Cổng dịch vụ công trực tuyến, qua dịch vụ bưu chính.

Cách thức thực hiện:

 

Hình thức nộp

 

Thời hạn giải quyết

 

Phí, lệ phí

 

Mô tả

 

Trực tiếp

 

3 Ngày làm việc

 

 

 

+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

 

Trực tuyến

 

3 Ngày làm việc

 

 

 

+ Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

 

Dịch vụ bưu chính

 

3 Ngày làm việc

 

 

 

+ Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính;

Thành phần hồ sơ:

Bao gồm

 

Tên giấy tờ

 

Mẫu đơn, tờ khai

 

Số lượng

 

Văn bản đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ;

 

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

Bản sao Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ.

 

 

Bản chính: 0
Bản sao: 1

Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)

Cơ quan thực hiện: Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Cơ quan có thẩm quyền: Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ tiếp nhận HS: Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin

Kết quả thực hiện: Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ

Căn cứ pháp lý:

 

Số ký hiệu

 

Trích yếu

 

Ngày ban hành

 

Cơ quan ban hành

 

14/2017/QH14

 

Luật 14/2017/QH14

 

20-06-2017

 

Quốc Hội

 

16/2018/TT-BCA

 

Thông tư 16/2018/TT-BCA

 

15-05-2018

 

Bộ Công an

 

17/2018/TT-BCA

 

Thông tư 17/2018/TT-BCA

 

15-05-2018

 

Bộ Công an

 

79/2018/NĐ-CP

 

Nghị định 79/2018/NĐ-CP

 

16-05-2018

 

Chính phủ

 

18/2018/TT-BCA

 

Thông tư 18/2018/TT-BCA

 

15-05-2018

 

 

21/2019/TT-BCA

 

Thông tư 21/2019/TT-BCA

 

18-07-2019

 

 

23/2019/TT-BTC

 

Thông tư 23/2019/TT-BTC

 

19-04-2019

 

 

218/2016/TT-BTC

 

Thông tư 218/2016/TT-BTC

 

10-11-2016

 

 

45/2020/NĐ-CP

 

Nghị định 45/2020/NĐ-CP

 

08-04-2020

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Bảo đảm thực hiện theo đúng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 50 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 14/2017/QH14 ngày 20/6/2017), cụ thể: “1. Tổ chức, doanh nghiệp vận chuyển tiền chất thuốc nổphải bảo đảm đủ điều kiện sau đây: a) Tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh hoặc sử dụng tiền chất thuốc nổ; doanh nghiệp có đăng ký ngành, nghề vận chuyển hàng hóa; b) Có phương tiện đủ điều kiện vận chuyển tiền chất thuốc nổ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn trong hoạt động tiền chất thuốc nổ;bảo đảmđiều kiệnvềan toàn, phòng cháy và chữa cháy; c) Người quản lý, người điều khiển phương tiện, áp tải và người phục vụ có liên quan đến vận chuyển tiền chất thuốc nổphải có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí, chức trách đảm nhiệm, được huấn luyện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy; d) Có mệnh lệnh vận chuyển hoặc Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ; biểu trưng báo hiệu phương tiện đang vận chuyển tiền chất thuốc nổ.  2. Người thực hiện vận chuyển tiền chất thuốc nổphải tuân theo các quy định sau đây: a) Thực hiện đúng nội dung ghi trong Giấy phép vận chuyểntiền chất thuốc nổ; b) Kiểm tra tình trạng hàng hóa trước khi xuất phát hoặc sau mỗi lần phương tiện dừng, đỗ và khắc phục ngay sự cố xảy ra; c) Có phương án bảo đảm vận chuyển an toàn, phòng cháy và chữa cháy; có biện pháp ứng phó sự cố khẩn cấp; d) Thực hiện đầy đủ thủ tục giao, nhận về hàng hóa, tài liệu liên quan đến tiền chất thuốc nổ; đ) Không dừng, đỗ phương tiện vận chuyển tiền chất thuốc nổ ở nơi đông người, khu vực dân cư, gần trạm xăng dầu, nơi có công trình quan trọng về quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, ngoại giao; không vận chuyển tiền chất thuốc nổ khi thời tiết bất thường. Trường hợp cần nghỉ qua đêm hoặc do sự cố phải thông báo ngay cho cơ quan quân sự, cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp bảo vệ; e) Không được chở tiền chất thuốc nổ và người trên cùng một phương tiện, trừ người có trách nhiệm trong việc vận chuyển."​