Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

14/01/2021
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và các văn bản liên quan
29/09/2017
Thông tư 27/2017/TT-BCA quy định quy tắc ứng xử của Công an nhân dân
14/05/2016
Ngày 19/01/2016, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố hai Bộ thủ tục hành chính: Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an và Bộ thủ tục hành chính thực hiện trong nội bộ lực lượng Công an nhân dân (CAND).
16/10/2014
Thông tư quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú
05/08/2014
Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý
12
Previous Page 1-15 Next Page