Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Cải cách hành chính Văn bản quy phạm pháp luật  
23/12/2021
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống ma túy
26/07/2021
Thông tư 01/2021/TT-BXD về việc ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng.
26/07/2021
Thông tư 02/2021/TT-BXD về việc ban hành QCVN 06:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình.
26/07/2021
Thông tư 03/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 04:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư
14/01/2021
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và các văn bản liên quan
08/11/2019
Thông tư quy định trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong việc thực hiện các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 liên quan đến bảo đảm quyền bảo chữa của người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang hoặc theo quyết định truy nã, người bị tạm giữ, bị can; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố.