Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hoạt động CA tỉnh  
Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, trách nhiệm, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, chiều 22/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp.

IMG_6483 copya.jpg

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2020-2025

   Trong phiên chiều nay, Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 22 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XV, các đại biểu đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 06 đồng chí: Nguyễn Quốc Hùng, Trần Minh Tiến, Kiều Hữu Tuyển, Lê Văn Tuấn, Đỗ Anh Tuấn, Lê Ngọc Phùng; bầu đồng chí Nguyễn Quốc Hùng giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy; bầu đồng chí Trần Minh Tiến giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 06 đồng chí, đồng chí Trần Minh Tiến được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an tỉnh.

   Đại hội đã thống nhất bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 12 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết; biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội.

IMG_6114.jpg

Đại tá Phạm Hoài Nam – Phó Giám đốc Công an tỉnh điều hành phần tham luận

   Đại hội cũng trình bày dự thảo và tổ chức thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 IMG_6481.jpg
Đại tá Nguyễn Quốc Hùng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu bế mạc Đại hội

   Phát biểu bế mạc, đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam nhấn mạnh: Đại hội đã nghiêm túc đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ vừa qua, rút ra 5 bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí cũng nhấn mạnh: nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ Công an tỉnh trong thời gian tới rất nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hết mình, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

 IMG_4956.jpg

Đại tá Lê Văn Tuấn – Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh

điều hành biểu quyết thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp

vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

IMG_6496.jpg 

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

   Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp. Kết quả của Đại hội đã đem lại niềm tin, khí thế mới để toàn Đảng bộ, toàn lực lượng Công an tỉnh Hà Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Công an Hà Nam