Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Công an: Giao ban trực tuyến kiểm điểm kết quả thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất,...

Hoạt động CA tỉnh  
Bộ Công an: Giao ban trực tuyến kiểm điểm kết quả thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp, quản lý CCCD
Ngày 6/4, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến kiểm điểm kết quả thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự, chủ trì Hội nghị.
Tại điểm cầu Công an tỉnh Hà Nam, Đại tá Kiều Hữu Tuyển - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự, chủ trì Hội nghị.

   Báo cáo tại Hội nghị, trong tháng 3, với sự tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ theo lộ trình và các bước đi cụ thể, đến nay, Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung lực lượng, triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp, biện pháp nhằm thu nhận hồ sơ CCCD và làm sạch dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với chất lượng cao nhất, tiến độ nhanh nhất theo đúng phương châm “đúng, đủ, sạch, sống" và “vừa chạy, vừa xếp hàng – vừa làm vừa rút kinh nghiệm", có cách làm sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đã làm rõ những vấn đề khó khăn, đồng thời trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ cách làm hay để các đơn vị nghiên cứu, áp dụng thực hiện tại địa phương mình.

IMG_6318.JPG

Đại tá Kiều Hữu Tuyển - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh

phát biểu, chỉ đạo tại Hội nghị

   Tại Hà Nam, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về triển khai thực hiện 02 dự án, Công an Hà Nam đã và đang nỗ lực, tập trung thực hiện nhiều giải pháp để làm sạch dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với chất lượng cao nhất và đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ CCCD theo kế hoạch đề ra. Để đảm bảo việc tiếp nhận thông tin của người dân được đầy đủ, chính xác, bên cạnh việc tổ chức thu thập thông tin, cấp thẻ CCCD tại trụ sở Công an các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị đã xây dựng kế hoạch, đồng thời triển khai nhiều giải pháp để thu nhận hồ sơ cấp CCCD. Theo đó, với tinh thần vì nhân dân phục vụ, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, địa phương nỗ lực thực hiện liên tục 04 ca/ngày, làm việc 24/24 giờ để làm thẻ CCCD, đáp ứng kịp thời yêu cầu của nhân dân. Đến nay, Công an Hà Nam đã thu nhận trên 140 nghìn hồ sơ đề nghị cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử và quyết tâm đến giữa tháng 6/2021 hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD gắn chíp điện tử cho hơn 720 nghìn người dân trên địa bàn tỉnh./.

Công an Hà Nam