Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Công an: Sơ kết công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

Hoạt động CA tỉnh  
Bộ Công an: Sơ kết công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy
Ngày 18/10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC (2016 – 2021) đến Công an các đơn vị, địa phương. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Công an tỉnh Hà Nam, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì.

   Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, trong 5 năm, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an các địa phương đã tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC; đã tổ chức thẩm duyệt thiết kế và cấp 72.493 Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC; kiểm tra nghiệm thu và cấp 44.696 văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC đối với nhà cao tầng, công trình dân dụng thấp tầng, công trình công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan về PCCC, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC…Tại Hội nghị, đại diện Công an các địa phương đã tham luận đánh giá thực trạng, đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục những tồn tại, bất cập để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC…

IMG_6682.JPG

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh

chủ trì tại điểm cầu Công an tỉnh Hà Nam

   Tại tỉnh Hà Nam, thời gian qua, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PCCC & CNCH, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, góp phần phòng cháy, hạn chế nguy cơ xảy ra cháy, nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra. Để nâng cao hiệu quả công tác PCCC, Công an tỉnh đã phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật PCCC trong đầu tư xây dựng ngay từ khi lập dự án, quy hoạch, thiết kế đến khi thi công và tổ chức nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, đảm bảo đúng quy định. Theo đó, trong giai đoạn 2016 – 2021, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh đã tổ chức thẩm duyệt thiết kế 583 công trình mới, nghiệm thu 309 công trình…

   Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, công tác thẩm duyệt về PCCC cơ bản đã đáp ứng được tình hình, xây dựng được đội ngũ cán bộ chuyên sâu, tham gia thẩm duyệt nhiều công trình có độ khó, quy mô đầu tư lớn… Thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH chú trọng việc nâng cao năng lực, chất lượng của cán bộ làm công tác thẩm duyệt về PCCC để phù hợp với tình hình địa phương và quy định cụ thể tại Thông tư số 82 của Bộ Công an mới ban hành về nghiệp vụ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC; phối hợp với các đơn vị liên quan để tập trung rà soát lại hệ thống pháp luật liên quan... Đối với các công trình vi phạm, không đảm bảo điều kiện an toàn PCCC, các đơn vị đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng…

IMG_6692.JPG

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh

phát biểu chỉ đạo ngay sau Hội nghị

   Để thực hiện hiệu quả kết luận của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, ngay sau Hội nghị, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu lãnh đạo phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh tiếp tục nghiên cứu, rà soát bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về PCCC làm cơ sở pháp lý cho việc thực hiện nhiệm vụ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC; Làm tốt công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính trong việc thiết kế, tiếp nhận và trả kết quả theo dịch vụ công../.

Công an Hà Nam