Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Công an: Tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Hoạt động CA tỉnh  
Bộ Công an: Tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam
Ngày 09/11, Bộ Công an tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo hình thức trực tuyến tới Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Tại điểm cầu Công an tỉnh Hà Nam, dự, chủ trì buổi lễ có Đại tá Kiều Hữu Tuyển – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

    Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ: Quốc hội chọn ngày 9/11 là Ngày Pháp luật của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có ý nghĩa chính trị - pháp lý quan trọng nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội… Những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn coi trọng, quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về ANTT; chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng hàng trăm văn bản quy phạm pháp luật về ANTT, tạo khuôn khổ pháp lý ngày càng hoàn chỉnh để lực lượng CAND thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác bảo đảm ANTT, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Nhằm tiếp tục phát huy vai trò, ý nghĩa thiết thực, hiệu quả của việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về ANTT. Tập trung nghiên cứu xây dựng, trình Quốc hội khóa XV xem xét, thông qua các dự án Luật. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 80 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực, địa bàn. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; phát huy vai trò của cơ quan báo chí, truyền thông CAND trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ANTT…

    Cũng tại Lễ hưởng ứng, Bộ Công an đã tổng kết Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hoá nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021" và phát động triển khai thực hiện Quyết định số 1739/QĐ-TTg ngày 18/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng CAND giai đoạn 2021-2027"…

IMG_7498.JPG

Đại tá Kiều Hữu Tuyển – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh

phát biểu chỉ đạo ngay sau lễ phát động

   Ngay sau lễ phát động, bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Kiều Hữu Tuyển – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị có liên quan chủ động nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 1739/QĐ-TTg ngày 18/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng CAND giai đoạn 2021-2027; đồng thời yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tích cực hưởng ứng, tổ chức những hoạt động cụ thể, thiết thực góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tinh thần thượng tôn, bảo vệ pháp luật của mọi công dân nói chung, của cán bộ, chiến sĩ CAND nói riêng…/.

Công an Hà Nam