Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi bộ phòng An ninh kinh tế tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Hoạt động CA tỉnh  
Chi bộ phòng An ninh kinh tế tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Trong 2 ngày 27 – 28/5, Chi bộ phòng An ninh kinh tế đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tá Phạm Hoài Nam – Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh.

IMGP2530.JPG

Đại tá Phạm Hoài Nam – Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Phó Giám đốc, 

Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

IMGP2537.JPG

Các đại biểu dự Đại hội

   Nhiệm kỳ 2015 – 2020, bám sát chỉ đạo của Đảng uỷ Công an tỉnh, cấp uỷ chi bộ phòng An ninh kinh tế đã tập trung lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Đơn vị đã chủ động nắm tình hình tại các địa bàn, lĩnh vực, doanh nghiệp, các công trình mục tiêu, dự án kinh tế trọng điểm tại các Khu công nghiệp. Làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp ủy, chính quyền địa phương và cơ quan, doanh nghiệp các giải pháp, biện pháp phòng ngừa, xử lý các vấn đề liên quan đến ANTT, ANKT, bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ các công trình trọng điểm về an ninh quốc gia và các công trình mục tiêu kinh tế quan trọng khác. Đơn vị đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố, thị xã xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh với các ngành, cơ quan, doanh nghiệp về đảm bảo ANTT, ANKT cũng như phát động phong trào toàn dân bảo bảo vệ ANTQ trong các cơ quan, doanh nghiệp… Trong nhiệm kỳ, đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các phương án, kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh đảm bảo ANTT các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, đảm bảo an toàn cho hàng trăm đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm, làm việc tại địa phương và hàng nghìn người nước ngoài làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh… góp phần phục vụ tốt công tác đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn.

   Ngoài lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm kỳ qua, Chi bộ phòng An ninh kinh tế thường xuyên quan tâm, chăm lo làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, trong đó chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, CBCS; đã tổ chức, quán triệt, thực hiện hiệu qủa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên. Trong nhiệm kỳ, chi bộ đã tổ chức 09 đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng CAND, ANND, ANKT gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy", cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ". Triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “CBCS phòng An ninh kinh tế với tác phong làm việc chủ động, khoa học, đổi mới và linh hoạt theo phong cách Hồ Chí Minh". Duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, định kỳ cấp uỷ, chi bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên kiểm điểm “tự soi", “tự sửa" theo các biểu hiện nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) qua đó góp phần xây dựng Chi bộ, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

IMGP2539.JPG

Đại tá Phạm Hoài Nam – Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Phó Giám đốc, 

Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

   Với những kết quả đã đạt được, 5 năm qua, chi bộ đều đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh", đơn vị có 04 năm đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng", hằng năm đều đạt “Đơn vị văn hoá, gương mẫu, chấp hành điều lệnh Công an nhân dân", được UBND tỉnh tặng Bằng khen, có 135 lượt tập thể, cá nhân được ghi Sổ vàng đơn vị; 61 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

IMGP2547.JPG          

Đảng viên Chi bộ phòng An ninh kinh tế bỏ phiếu

 bầu Ban chi ủy Chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

   Tại đại hội, 100% đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện Đại hội cấp trên, biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 IMGP2557.JPG

Ban chi ủy Chi bộ phòng An ninh kinh tế nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

   Sau hai ngày làm việc khẩn trương, tập trung với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội Chi bộ phòng An ninh kinh tế lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã lựa chọn và bầu 05 đồng chí đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo vào Ban Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.​

Công an Hà Nam