Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công an Hà Nam: Bảo đảm an ninh nông thôn góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Hoạt động CA tỉnh  
Công an Hà Nam: Bảo đảm an ninh nông thôn góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Những năm trở lại đây, Hà Nam đã có những bước phát triển tích cực trên   các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Đặc biệt, tiềm năng lợi thế của địa phương đã thu hút nhiều dự án đầu tư phát triển kinh tế và dịch vụ du lịch…. Tuy nhiên, đi cùng với đó tình hình an ninh nông thôn cũng tiềm ẩn nhiều phức tạp. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, Công an Hà Nam đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch, nhiệm vụ trong công tác bảo đảm ANTT, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường lành mạnh để Nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

DSCN4408.JPG

Đại tá Nguyễn Thanh Hà - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh 

và các đại biểu chứng kiến đại diện các ban, ngành, đoàn thể xã Trác Văn, thị xã Duy Tiên (Hà Nam)

 ký kết giao ước thi đua thực hiện mô hình “Bảo đảm ANTT, vận động Nhân dân giải phóng mặt bằng dự án 

đường nối Quốc lộ 38 đến khu vực quy hoạch Cảng Yên Lệnh".

Xã Trác Văn, thị xã Duy Tiên (Hà Nam) trong những ngày cuối năm 2021, công tác giải phóng mặt bằng dự án đường nối Quốc lộ 38 đến khu vực quy hoạch Cảng Yên Lệnh đã cơ bản hoàn tất, hầu hết các hộ dân trên địa bàn xã đã nhận đền bù, di chuyển dành mặt bằng thực hiện dự án quan trọng kết nối mạng lưới giao thông liên hoàn giữa đường thủy và đường bộ đến các trung tâm hành chính, Khu công nghiệp, cảng sông của tỉnh và các khu vực lân cận, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, dịch vụ trên địa bàn thị xã Duy Tiên nói riêng và tỉnh Hà Nam nói chung. Để đạt được kết quả đó, Công an xã Trác Văn đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở và triển khai mô hình “Bảo đảm ANTT, vận động Nhân dân giải phóng mặt bằng dự án đường nối Quốc lộ 38 đến khu vực quy hoạch Cảng Yên Lệnh". Thông qua mô hình, lực lượng Công an xã đã chủ động làm tốt công tác “nắm hộ", “nắm người", qua đó tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của quần chúng Nhân dân, đặc biệt là các hộ gia đình trong diện thu hồi đất; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chủ động lắng nghe và giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, phản ánh của người dân, tạo sự tin tưởng, gắn kết, đồng thuận cao của quần chúng Nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng, không để phát sinh các phức tạp liên quan ANTT, góp phần đưa dự án đi vào hoạt động đúng tiến độ.

Hiện nay, tỉnh Hà Nam có 08 Khu công nghiệp, trên 40 làng nghề và nhiều điểm du lịch sinh thái, tâm linh…. Nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành và Nhân dân đồng lòng, tận dụng, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển đô thị văn minh, hiện đại gắn với nông thôn mới bền vững, khuyến khích, thu hút vốn đầu tư, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, đối tác nước ngoài đến hợp tác, đầu tư, kinh doanh, thực hiện các dự án. Để đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, thì công tác bảo đảm an ninh nông thôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng  Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT, Công an Hà Nam đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về ANTT, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về “Nông nghiệp, nông dân và đẩy nhanh tiến độ, chất lượng xây dựng nông thôn mới"; Chỉ thị 09 - CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới"; Chỉ thị 46-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới"…; tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở địa bàn, nhất là vùng nông thôn.

Với phương châm “Lấy dân làm gốc"“Lắng nghe dân nói, nói để dân hiểu, làm cho dân tin", Công an Hà Nam đã huy động hàng trăm lượt CBCS tăng cường xuống cơ sở, sâu sát, gần gũi với Nhân dân, trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, nhất là những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc của Nhân dân, từ đó vừa làm tốt công tác dân vận, vừa làm tốt công tác nghiệp vụ; chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể giải quyết kịp thời, ổn định các vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn, khiếu kiện phức tạp liên quan đến giải phóng mặt bằng, đền bù đất đai, tạo điều kiện cho việc triển khai các công trình, dự án, thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới ở địa phương; nâng cao nhận thức cảnh giác với âm mưu của các thế lực thủ địch, không để lợi dụng xuyên tạc, chống đối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tranh thủ, phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng dân cư, các chức sắc tôn giáo tham gia xây dựng nông thôn mới; quan tâm củng cố, kiện toàn lực lượng Công an xã chính quy đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, thường xuyên được huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về chính trị, pháp luật nghiệp vụ đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại cơ sở, tạo môi trường lành mạnh để Nhân dân dân yên tâm lao động, sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Bên cạnh đó, lực lượng Công an Hà Nam từ tỉnh đến cơ sở đã phát huy vai trò tích cực, hiệu quả trong thực hiện các biện pháp công tác, nắm chắc tình hình địa bàn từ đó làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai hiệu quả các biện pháp bảo đảm và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn. Đồng thời tham mưu phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; đồng thời đẩy mạnh thực hiện các phong trào ở vùng nông thôn như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư", “Xóa đói giảm nghèo". Trên cơ sở đó đã xây dựng và duy trì hiệu quả 63 mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, nhằm thực hiện hiệu quả tiêu chí về an ninh trong xây dựng nông thôn mới. Điển hình như các mô hình: 3 giảm, 4 giữ"; “Dòng họ tự quản về ANTT; “Xã không có tội phạm và tệ nạn ma túy"; “Camera an ninh"; Xứ họ đạo bình yên", Cụm giáp ranh an toàn về an ninh trật tự; “Thôn xóm bình yên, gia đình hạnh phúc"... đã và đang có sức lan tỏa mạnh mẽ, phát huy hiệu quả trong huy động sức mạnh của quần chúng tham gia giữ gìn ANTT ở địa bàn cơ sở. Thông qua hoạt động của các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, cung cấp các nguồn tin quan trọng cho lực lượng Công an trong công tác phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, bảo đảm ANTT khu vực nông thôn. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là sự nỗ lực tích cực của lực lượng Công an, năm 2021 đã giải quyết ổn định và tạm ổn định 27 vụ, việc tranh chấp khiếu kiện trên địa bàn. Công tác bảo đảm ANTT phục vụ triển khai dự án trọng điểm của tỉnh được thực hiện bài bản, thống nhất, khoa học, chặt chẽ đúng quy định của pháp luật, tạo được sự đồng tình, ủng hộ cao của cấp ủy chính quyền và Nhân dân trên địa bàn

Với sự nỗ lực và quyết liệt của lực lượng Công an Hà Nam trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn là một trong những tiêu chí, điều kiện quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đia phương./.​


Công an Hà Nam