Skip Ribbon Commands
Skip to main content

CÔNG AN HUYỆN KIM BẢNG: QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN MÔ HÌNH “ĐƠN VỊ 3 KHÔNG, CÁN BỘ 5 TỐT”

Hoạt động CA tỉnh  
CÔNG AN HUYỆN KIM BẢNG: QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN MÔ HÌNH “ĐƠN VỊ 3 KHÔNG, CÁN BỘ 5 TỐT”
Sáng 07/4, Công an huyện Kim Bảng tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện mô hình “Đơn vị 3 không, cán bộ 5 tốt”.

   Việc triển khai mô hình nhằm cụ thể hóa việc quán triệt, triển khai thực hiện NQ02, KH 1238 của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; NQ102, KH1157 của Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Kim Bảng về tăng cường các biện pháp quản lý, giáo dục, phòng ngừa CBCS vi phạm. Đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện Quy định số 55 của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên" và Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Cuộc vận động “xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" và phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy"để từng cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện, hoàn thiện bản thân, nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

IMG_7438.JPG

Đại diện các đội nghiệp vụ Công an huyện ký kết thực hiện

mô hình “Đơn vị 3 không, cán bộ 5 tốt"

   Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, đảng viên, CBCS đã tham gia thảo luận, tích cực đề ra các biện pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm công tác của đơn vị theo nội dung như: Không có cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến", “tự chuyển hóa"; Không có cán bộ vi phạm quy trình, quy chế công tác, Điều lệnh CAND; Không có cán bộ có lời nói, việc làm gây mâu thuẫn, chia rẽ mất đoàn kết nội bộ; Chấp hành tốt chủ chương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành và đơn vị; Hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao; Đoàn kết nội bộ tốt, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; Làm tốt công tác xây dựng hình ảnh người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; Thực hiện tốt quy định nêu gương.

   Để mô hình được triển khai hiệu quả, tạo sức lan tỏa, tại Hội nghị, lãnh đạo, chỉ huy các đội, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ và toàn thể CBCS của đơn vị đã ký cam kết thực hiện nghiêm các nội dung của mô hình./.

Công an Hà Nam