Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công an tỉnh Hà Nam kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong Công an tỉnh

Hoạt động CA tỉnh  
Công an tỉnh Hà Nam kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong Công an tỉnh
Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước và trên địa bàn tỉnh đang có những diễn biến hết sức phức tạp. Để tập trung công tác chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, Công an tỉnh đã kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong Công an tỉnh và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo. Theo đó, các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; triển khai các chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh về phòng chống dịch bệnh; kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc triển khai phòng, chống dịch của Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh; phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

116825131_3138197679597892_4896779694518331153_n.jpg

Hình ảnh: BCĐ Covid-19 Công an tỉnh tiến hành họp ngay trong buổi tối 02/8/2020 khi phát hiện ca nhiệm 620 trên địa bàn

Ngoài những nhiệm vụ được phân công, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống Covid của Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng, Công an các địa phương phân công CBCS bám sát địa bàn, tiến hành rà soát từng nhà, từng hộ dân để yêu cầu những người dân đã đi đến và trở về từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi phải thực hiện nghiêm túc việc cách ly, tiếp tục rà soát những người đã tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần với ca bệnh 620 để phân loại, sàng lọc; hướng dẫn người dân đến các cơ sở y tế để thực hiện khai báo y tế và áp dụng các biện pháp cách ly phù hợp và nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Ngoài ra, đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý các tổ chức, cá nhân, cơ sở kinh doanh dịch vụ không thực hiện nghiệm nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Ủy ban nhân dân tỉnh. Song song với công tác phòng, chống dịch bệnh, Công an tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân tham gia tố giác tội phạm, không để các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Với những nỗ lực trên, Công an tỉnh Hà Nam đang góp phần chung tay cùng cả hệ thống chính quyền trong việc đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, bảo đảm cuộc sống yên vui và hạnh phúc cho nhân dân, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.


Phòng Tham mưu