Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hà Nam: Triển khai hệ thống khai báo y tế điện tử phục vụ công tác phòng chống Covid-19

Hoạt động CA tỉnh  
Hà Nam: Triển khai hệ thống khai báo y tế điện tử phục vụ công tác phòng chống Covid-19
Ngày 05/5/2021 UBND tỉnh Hà Nam ban hành Công văn số 1050/UBND-NC về việc triển khai hệ thống khai báo y tế điện tử phục vụ công tác phòng chống Covid-19 gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
Nội dung Công văn như sau:

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19 trong nước và trên địa bàn tỉnh, để góp phần nhanh chóng, truy vết, kiểm soát, dập dịch hiệu quả, không để dịch lan rộng trong cộng đồng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân khai báo y tế, Công an tỉnh đã tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai hệ thống khai báo y tế điện tử trên mạng Internet. Qua 24 giờ triển khai, hệ thống đã ghi nhận hơn 8.000 lượt khai báo; qua sàng lọc, các cơ quan chức năng đã phát hiện một số trường hợp nghi tiếp xúc với các bệnh nhân nhiễm Covid-19 mà Bộ Y tế đã công bố.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả của việc khai báo y tế điện tử, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh:

- Thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng thông điệp “Để chung tay cùng lực lượng chức năng trong phòng, chống dịch Covid-19, người dân hãy chủ động khai báo y tế theo mẫu tại địa chỉ web: 
http://www.bit.ly/khaiytehanam”.

- Liên kết đường dẫn khai báo y tế điện tử (
http://bit.ly/khaiytehanam) tại các trang chủ của Cổng thông tin, Website do đơn vị quản lý.

2. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị liên quan: Tổ chức tiếp nhận thông tin qua hệ thống khai báo y tế điện tử của người dân; tập hợp kết quả truy vết qua tờ khai y tế điện tử, rà soát các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh hoặc nghi tiếp xúc với các ca mắc bệnh Covid-19 đã được Bộ Y tế công bố để khẩn trương chỉ đạo xác minh và tiến hành các biện pháp phòng dịch theo quy định.

3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị tiến hành khai báo y tế điện tử và tuyên truyền, vận động người thân, gia đình, Nhân dân trên địa bàn khai báo y tế điện tử.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, kịp thời tổng hợp, báo cáo kết quả Ủy ban nhân dân theo quy định.


Dưới đây là toàn văn Công văn số 1050/UBND-NC: Tải tại đây

Công an tỉnh Hà Nam