Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Hoạt động CA tỉnh  
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025
Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới”, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức khai mạc tại Hội trường Công an tỉnh sáng nay, 22/7.

IMG_6236.jpg

Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Ủy viên Đảng ủy Công an TW, 

Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu, chỉ đạo tại Đại hội

   Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam; Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Ủy viên Đảng ủy Công an TW, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Xuân Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Cục Công tác đảng và Công tác chính trị, Cục Tổ chức cán bộ, UBKT Đảng ủy Công an TW, Văn phòng Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông, Thanh tra Bộ Công an, Học viện CSND; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành, đoàn thể; đại biểu một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và 155 đại biểu chính thức, đại diện cho 1.037 đảng viên của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh.

 IMG_6319.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 Phát biểu khai mạc Đại hội, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Công an tỉnh ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ. Đại hội có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của Đảng bộ Công an tỉnh trong thời gian tới; định hướng, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên hăng hái thi đua trong xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Do đó, đại biểu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, giữ vững kỷ cương, đề cao tự phê bình và phê bình; tích cực tham gia, đóng góp ý kiến thiết thực vào các nội dung của Đại hội với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới". Với tinh thần đó, Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XV là tiền đề vững chắc để lực lượng Công an Hà Nam hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đặt ra, giữ vững ANCT, TTATXH, phục vụ tốt sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 IMG_6203.jpg

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh

phát biểu khai mạc Đại hội

   Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thiếu tướng Lê Tấn Tới – Ủy viên Đảng ủy Công an TW, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương thành tích của toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh đạt được trong 5 năm qua, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn. Đồng chí khẳng định, Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIV đã đề ra. Đồng chí cũng nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, cần tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa; tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an TW về công tác đảm bảo ANTT; tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, phòng chống các biểu hiện suy thoái “tự diễn biến", “tự chuyển hóa". Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phát huy vai trò của người đứng đầu; thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Công an tỉnh theo chủ trương của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương…

   Tại Đại hội này, đồng chí mong muốn các đại biểu phát huy trí tuệ, thảo luận kỹ các văn kiện; tích cực tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tập trung trí tuệ, chấp hành nghiêm nguyên tắc kỷ cương, kỷ luật của Đảng, sáng suốt lựa chọn bầu ra BCH Đảng bộ khóa mới và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên có đầy đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất, trí tuệ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 IMG_6317.jpg
Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Ủy viên Đảng ủy Công an TW,

Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Đại hội

   Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ủy hoan nghênh Đảng bộ Công an tỉnh đã làm tốt các bước chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XV và mong Đại hội sẽ thực sự là Đại hội của tinh thần đoàn kết, đổi mới, dân chủ và phát huy trí tuệ tập thể trong việc đánh giá đúng đắn những kết quả đã đạt được; kiểm điểm sâu sắc những tồn tại, làm rõ nguyên nhân; rút ra bài học kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ nhiệm kỳ qua; đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và lực lượng Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí cũng đề nghị Đại hội, trên tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới", tiến hành thảo luận đóng góp nhiều ý kiến quý báu vào Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội đại biểu tỉnh lần thứ XX và các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo ANTT, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả các mặt công tác Công an. Trước mắt triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các ngày lễ lớn năm 2020. Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả trong giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư; đẩy mạnh công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, kịp thời phát hiện và xử lý các loại tội phạm mới nảy sinh trong quá trình hội nhập;…

 IMG_6328.jpg
Đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy;

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

   Tại phiên khai mạc Đại hội, các đại biểu tập trung kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

   Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao và đạt được những kết quả quan trọng; đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo ANCT, TTATXH và xây dựng lực lượng Công an nhân dân; đã hoàn thành bố trí 100% Công an chính quy về tất cả 89/89 xã trên địa bàn tỉnh; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có chuyển biến tích cực với nhiều mô hình, cách làm hiệu quả; công tác phòng chống tội phạm được triển khai đồng bộ, đạt hiệu quả, tỷ lệ khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 97,4%. Công tác xây dựng tổ chức Đảng được thực hiện hiệu quả, qua đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm không có tổ chức đảng yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ; đảng viên hoàn thành nhiệm vụ từ 98,7% trở lên…. Những kết quả đạt được đã góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh.

IMG_6276.jpg

Đại tá Kiều Hữu Tuyển - Ủy viên BTV, Phó Giám đốc Công an tỉnh

  trình bày báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ khóa XIV

   Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam xác định: giữ vững ANQG, không để xảy ra “đột xuất, bất ngờ", không để hình thành tổ chức chính trị đối lập, hội nhóm trái phép trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo tốt ANCT nội bộ, chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ. Kiềm chế, giảm tội phạm hình sự hàng năm từ 3% trở lên, không để hình thành tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen"; tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%; các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT; kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông; chú trọng phòng ngừa, kịp thời ứng phó khi xảy ra cháy nổ;…

   Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm ngày càng thực chất, hiệu quả. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo phương châm: “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở". Trong đó, tập trung xây dựng lực lượng Công an xã ngày càng vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở cơ sở trong tình hình mới. Xây dựng Đảng bộ, xây dựng lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở trong sạch, vững mạnh…. 

   Tại Đại hội cũng được nghe báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Khóa XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 IMG_6235.jpg

Đại tá Trần Minh Tiến – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ khóa XIV

   Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 22 đồng chí và tổ chức lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Khóa XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và chia tổ thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện của Đại hội.

 IMG_6210.jpg
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

 IMG_6408.jpg

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Công an tỉnh

nhiệm kỳ 2020 - 2025

   Chiều cùng ngày, Đại hội tiếp tục thảo luận những nội dung quan trọng, thông báo kết quả Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ Công an tỉnh khóa XV; bầu Đoàn đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX./.

Công an Hà Nam