Skip Ribbon Commands
Skip to main content

NGHỊ ĐỊNH MỚI QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VÀ CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN

Cải cách hành chính Văn bản quy phạm pháp luật  
NGHỊ ĐỊNH MỚI QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VÀ CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và các văn bản liên quan
Tin liên quan