Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phòng Tham mưu Công an tỉnh: Sinh hoạt chính trị kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Tổng bí thư Lê Duẩn (07/4/1907-07/4/2022)

Hoạt động LL CAND  
Phòng Tham mưu Công an tỉnh: Sinh hoạt chính trị kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Tổng bí thư Lê Duẩn (07/4/1907-07/4/2022)

Sáng ngày 07/4/2022, Phòng Tham mưu tổ chức sinh hoạt Sinh hoạt chính trị kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Tổng bí thư Lê Duẩn (07/4/1907-07/4/2022). Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Thượng tá Phan Trọng Nhân – Bí thư đảng bộ, Trưởng phòng Tham mưu đã trình bày khái quát về cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Lê Duẩn, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, nhà lý luận xuất sắc, một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh;
quá trình đồng chí Lê Duẩn từ người yêu nước trở thành người cộng sản; những hoạt động và cống hiến của đồng chí Lê Duẩn thời kỳ xây dựng Đảng; đồng chí Lê Duẩn - Người cộng sản kiên trung trong nhà tù thực dân; đồng chí Lê Duẩn - Người cộng sản kiên cường, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng, suốt đời phấn đấu vì độc lập dân tộc, vì tự do hạnh phúc của Nhân dân.

z3322009812621_d4c41b64787be6c225b5a45b249f568e.jpg

Buổi sinh hoạt là dịp tưởng nhớ, tri ân cuộc đời hoạt động cách mạng, những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Duẩn đối với Đảng và cách mạng Việt Nam. Qua đó, cán bộ chiến sĩ Phòng Tham mưu tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, không ngừng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, thường xuyên học tập nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, nghiên cứu những kiến thức mới phục vụ tốt công tác tham mưu, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.​


Phòng Tham mưu