Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo chuyển địa điểm tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Hà...

Thông báo CHỈ ĐẠO GIÁM ĐỐC CAT  
Thông báo chuyển địa điểm tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Hà Nam
Chính thức tiếp nhận, trả lời kết quả thủ tục hành chính về lĩnh vực quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kện và lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu chuyển sang Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Nam.

Để đảm bảo việc tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính của tổ chức, công dân được thuận tiện, Công an tỉnh Hà Nam thông báo kể từ ngày 18 tháng 11 năm 2019, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Công an tỉnh về lĩnh vực quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kện và lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu chuyển sang Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Nam. Lịch tiếp nhận giải quyết TTHC trong 03 ngày trong tuần (thứ 2, thứ 4, thứ 6)

Địa chỉ số 07, đường Trần Phú, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Truy cập Website: http://motcua.hanam.gov.vn để biết thành phần hồ sơ, tải mẫu đơn và nộp hồ sơ tiếp nhận và giải quyết TTHC trực tuyến.

Trân trọng thông báo!