Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND phường Minh Khai, Phủ Lý: Sơ kết thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “N...

Hoạt động LL CAND Phong trào BVANTQ  
UBND phường Minh Khai, Phủ Lý: Sơ kết thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đọan 2015 - 2020
Ngày 17/7/2020, UBND phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg, ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” giai đoạn 2015-2020, gắn với tổng kết thực hiện NQLT số 01-TW giữa Bộ Công an và Hội LHPN Việt Nam về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” giai đoạn 2018-2020 và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
z1978786077708_e3142f4190330e18d7b5ecf5f682a89e.jpg
z1978786144843_18a854128043ab3c80508f6754a2f93d.jpg
z1978786117850_884ee9ecc0320326f0bef56907ec3fc3.jpg
Hình ảnh: Các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong thực hiện tốt các hoạt động phòng trào

Về dự và chỉ đạo hội nghị đồng chí Đại tá Bùi Quang Chi  -  Phó Cục trưởng Cục V05 - Bộ Công an, đồng chí đánh giá cao sự quan tâm của cấp ủy chính quyền Thành phố Phủ Lý đặc biệt là vai trò chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thành phố trong chỉ đạo thực hiện Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa phương gắn với sơ, tổng kết các chuyên đề. Trong 5 năm thực hiện Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ của Thủ tướng Chính phủ, đã lôi cuốn các ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự, tích cực tham gia tố giác tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, tham gia, thực hiện có hiệu quả các mô hình trên địa bàn như: “3 giảm, 4 giữ", “Trường- phường an toàn về ANTT", “Đội tự quản về ANTT"khu vực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.... việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 đã phát huy được vai trò của cán bộ, hội viên phụ nữ trong công tác quản lý, giáo dục con em và người thân không phạm tội, không mắc tệ nạn xã hội, mạnh dạn tố giác tội phạm và tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại nhà. Một số mô hình phát huy tốt vai trò của cán bộ, hội viên phụ nữ trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ như mô hình “Tổ phụ nữ vận động chồng con cai nghiện ma túy và quản lý sau cai", Câu lạc bộ “Cha mẹ nuôi dạy con tốt, giáo dục trẻ vị thành niên không phạm tội, vi phạm pháp luật.... qua đó, đã góp phần tích cực xây dựng và nâng cao hiệu quả hệ thống phòng ngừa liên hoàn 03 môi trường: Gia đình – nhà trường – xã hội. Tại hội nghị đã có 07 tập thể, cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh, Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng; UBND phường biểu dương 15 tập thể, cá nhân có thành tích trong 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg, ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" giai đoạn 2015-2020./.
Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ