Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách thủ tục Hành chính

Danh sách thủ tục hành chính  
thủ tục hành chính
STTTên Thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan giải quyết
1 CẤP THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN KHI ĐÃ CÓ THÔNG TIN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ Cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân Phòng quản lý hành chính về TTXH
2 CẤP THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN KHI CHƯA CÓ THÔNG TIN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ Cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân Phòng quản lý hành chính về TTXH
3 ĐỔI THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN Cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân Phòng quản lý hành chính về TTXH
4 CẤP LẠI THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN Cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân Phòng quản lý hành chính về TTXH
5 XÁC NHẬN SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN KHI ĐÃ ĐƯỢC CẤP THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN Cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân Phòng quản lý hành chính về TTXH
6 XÁC NHẬN SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN KHI ĐÃ ĐƯỢC CẤP THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN Cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện.
7 CẤP LẠI THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN Cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện.
8 ĐỔI THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN Cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện.
9 CẤP THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN KHI CHƯA CÓ THÔNG TIN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ Cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện.
10 CẤP THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN KHI ĐÃ CÓ THÔNG TIN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ Cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện.
11 ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ Đăng ký, quản lý cư trú Công an cấp huyện
12 TÁCH SỔ HỘ KHẨU Đăng ký, quản lý cư trú Công an cấp huyện
13 CẤP ĐỔI SỔ HỘ KHẨU Đăng ký, quản lý cư trú Công an cấp huyện
14 CẤP LẠI SỔ HỘ KHẨU Đăng ký, quản lý cư trú Công an cấp huyện
15 ĐIỀU CHỈNH NHỮNG THAY ĐỔI TRONG SỔ HỘ KHẨU Đăng ký, quản lý cư trú Công an cấp huyện
16 XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ Đăng ký, quản lý cư trú Công an cấp huyện
17 XÁC NHẬN VIỆC TRƯỚC ĐÂY ĐÃ ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ Cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân Công an cấp huyện
18 HỦY BỎ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ TRÁI PHÁP LUẬTHỦY BỎ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ TRÁI PHÁP LUẬT Đăng ký, quản lý cư trú Công an cấp huyện
19 CẤP GIẤY CHUYỂN HỘ KHẨU Đăng ký, quản lý cư trú Công an cấp huyện
20 ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ Đăng ký, quản lý cư trú Công an cấp xã
21 TÁCH SỔ HỘ KHẨU Đăng ký, quản lý cư trú Công an cấp xã
22 CẤP ĐỔI SỔ HỘ KHẨU Đăng ký, quản lý cư trú Công an cấp xã
23 CẤP LẠI SỔ HỘ KHẨU Đăng ký, quản lý cư trú Công an cấp xã
24 ĐIỀU CHỈNH NHỮNG THAY ĐỔI TRONG SỔ HỘ KHẨU Đăng ký, quản lý cư trú Công an cấp xã
25 XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ Đăng ký, quản lý cư trú Công an cấp xã
26 CẤP GIẤY CHUYỂN HỘ KHẨU Đăng ký, quản lý cư trú Công an cấp xã
27 XÁC NHẬN VIỆC TRƯỚC ĐÂY ĐÃ ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ Đăng ký, quản lý cư trú Công an cấp xã
28 ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ TẠI CÔNG AN CẤP XÃ Đăng ký, quản lý cư trú Công an cấp xã
29 CẤP ĐỔI SỔ TẠM TRÚ TẠI CÔNG AN CẤP XÃ Đăng ký, quản lý cư trú Công an cấp xã
30 CẤP LẠI SỔ TẠM TRÚ TẠI CÔNG AN CẤP XÃ Đăng ký, quản lý cư trú Công an cấp xã
>>>|
Previous Page 1-30 Next Page