Căn cước điện tử là gì, giá trị sử dụng như thế nào ?

Thứ tư - 01/05/2024 22:25
Luật Căn cước có hiệu lực từ 1/7/2024, trong đó quy định căn cước điện tử, giá trị sử dụng của căn cước điện tử.
Căn cước điện tử là gì?
          Điều 31 của Luật quy định về căn cước điện tử như sau:
    1. Mỗi công dân Việt Nam được cấp 01 căn cước điện tử.
    2. Căn cước điện tử có danh tính điện tử và các thông tin sau đây:
      a) Thông tin quy định từ khoản 6 đến khoản 18 và khoản 25 Điều 9, khoản 2 và khoản 4 Điều 15 của Luật này;
    * Thông tin quy định từ khoản 6 đến khoản 18:
    6. Nơi sinh.
    7. Nơi đăng ký khai sinh.
    8. Quê quán.
    9. Dân tộc.
    10. Tôn giáo.
    11. Quốc tịch.
    12. Nhóm máu.
    13. Số chứng minh nhân dân 09 số.
   14. Ngày, tháng, năm cấp, nơi cấp, thời hạn sử dụng của thẻ căn cước, thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân 12 số đã được cấp.
    15. Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân, số chứng minh nhân dân 09 số, quốc tịch của cha, mẹ, vợ, chồng, con, người đại diện hợp pháp, người được đại diện.
    16. Nơi thường trú.
    17. Nơi tạm trú.
    18. Nơi ở hiện tại.
    * Khoản 25, Điều 9: Số thuê bao di động, địa chỉ thư điện tử.
   * Khoản 2 và khoản 4 Điều 15: Thông tin nhận dạng; Nghề nghiệp, trừ lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Cơ yếu.
    b) Thông tin quy định tại khoản 2 Điều 22 của Luật này được tích hợp theo đề nghị của công dân và phải được xác thực thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành (Thông tin được tích hợp vào thẻ căn cước gồm thông tin thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định, trừ thông tin trên giấy tờ do Bộ Quốc phòng cấp).
    3. Căn cước điện tử sử dụng để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác theo nhu cầu của công dân.
    4. Thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an có thẩm quyền cấp căn cước điện tử.
    Luật giao Chính phủ quy định trình tự, thủ tục cấp căn cước điện tử.
    Căn cước điện tử có giá trị sử dụng như thế nào?
    Theo quy định tại Điều 33, căn cước điện tử có giá trị sử dụng như sau:
   1. Căn cước điện tử có giá trị chứng minh về căn cước và thông tin khác đã được tích hợp vào căn cước điện tử của người được cấp căn cước điện tử để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác theo nhu cầu của công dân.
   2. Trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, thực hiện các giao dịch và hoạt động khác, nếu phát hiện có sự khác nhau giữa thông tin in trên thẻ căn cước hoặc thông tin lưu trữ trong bộ phận lưu trữ được mã hóa của thẻ căn cước với thông tin trong căn cước điện tử thì cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin trong căn cước điện tử.

Tác giả: Theo Chinhphu.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây