Công an tỉnh Hà Nam: Tuyển sinh đào tạo trình độ Đại học CAND đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các trường ngoài ngành CAND năm 2022

Thứ hai - 12/09/2022 23:17
Năm 2022, Bộ Công an có chủ trưởng tổ chức công tác tuyển sinh kết hợp tuyển biên chế đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đối với các trường ngoài ngành CAND vào lực lượng CAND, để tạo điều kiện cho thí sinh được tiếp cận những thông tin về tuyển sinh thuận lợi nhất, Công an tỉnh Hà Nam thông báo như sau:

1. Đối tượng dự tuyển
Công dân Việt Nam tốt nghiệp đại học chính quy các trường đại học trong và ngoài nước loại khá trở lên (không áp dụng đối với hình thức liên thông đại học).
2. Về thực hiện chế độ, chính sách và phân công công tác đối với học viên
- Học viên trúng tuyển chính thức được biên chế trong lực lượng CAND kể từ khi nhập học các trường CAND.
- Sau khi học viên nhập học, học viên được hưởng phụ cấp và các chế độ chính sách như học viên là học sinh phổ thông trúng tuyển học năm thứ 04 tại các trường Công an nhân dân; việc quản lý và xử lý kỷ luật đối với học viên thực hiện như học viên là học sinh phổ thông.
- Sau khi học viên tốt nghiệp sẽ được xem xét, phong cấp bậc hàm Trung úy (nếu không vi phạm bị xử lý kỷ luật) và phân công công tác theo kế hoạch của Bộ (ưu tiên các đơn vị thiếu biên chế và có nhu cầu sử dụng số học viên này sau khi đào tạo). Đối với học viên đạt kết quả học tập loại xuất sắc sẽ được xem xét, thăng cấp bậc hàm trước niên hạn theo quy định.
- Nhằm thu hút nguồn nhân lực có chất lượng bên ngoài vào CAND, đối tượng tham gia dự tuyển gồm: Công chức, viên chức nhà nước, sĩ quan quân đội, người có bằng tiến sĩ… trúng tuyển, sau khi học viên tốt nghiệp sẽ áp dụng việc xếp lương, phong hàm như theo quy định về tuyển chọn cán bộ có trình độ Tiến sĩ, xếp lương, phong hàm như đối với cán bộ chuyển ngành, người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội để tính quy đổi tương ứng với cấp bậc hàm.
- Về việc phân công công tác đối với học viên tốt nghiệp: Căn cứ nhu cầu bố trí cán bộ của Công an các đơn vị, địa phương tại thời điểm học viên tốt nghiệp sẽ đề xuất phân công công tác, bố trí phù hợp với trình độ đã được đào tạo của văn bằng 1 (đào tạo tại trường ngoài ngành) và văn bằng 2 (đào tạo tại trường CAND). Học viên đào tạo văn bằng 2 đạt danh hiệu “Học viên giỏi”, “Học viên xuất sắc” toàn khóa học (hoặc học viên đào tạo văn bằng 2 đạt loại khá, nhưng văn bằng 1 đạt loại giỏi, xuất sắc) được xem xét phân công công tác theo nguyện vọng cá nhân, ưu tiên về địa phương nơi sơ tuyển để tạo nguồn cán bộ cho Công an địa phương.
3. Chỉ tiêu tuyển sinh
- Học viện An ninh nhân dân: 250 chỉ tiêu, trong đó: nhóm ngành nghiệp vụ An ninh 150 chỉ tiêu; ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao 100 chỉ tiêu.
- Học viện Cảnh sát nhân dân: 200 chỉ tiêu nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát.
- Đại học Phòng cháy chữa cháy: 50 chỉ tiêu (Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ)
- Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND: 150 chỉ tiêu (kỹ thuật CAND: 50 chỉ tiêu; trinh sát kỹ thuật: 50 chỉ tiêu; Hậu cần CAND: 50 chỉ tiêu)
- Học viện Quốc tế: 20 chỉ tiêu (ngành tình báo An ninh theo Đề án của Bộ; tổ chức thi tuyển riêng do đặc thù của lực lượng Tình báo)
- Đối với chỉ tiêu Bộ duyệt năm 2021 cho từng Học viện, trường CAND chưa thực hiện được sẽ chuyển sang chỉ tiêu để tiếp tục thực hiện năm 2022.
- Về việc phân bổ chỉ tiêu theo từng phương thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng tối đa 30% chỉ tiêu, còn lại 70% chỉ tiêu để tổ chức thi tuyển (xác định tỷ lệ theo từng ngành/ nhóm ngành đào tạo văn bằng 2 tại các trường CAND); chỉ tiêu nữ tối đa 10 % theo từng phương thức tuyển sinh và theo từng ngành, nhóm ngành đào tạo văn bằng 2 tại trường CAND. Trường hợp số thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng vượt so với chỉ tiêu được giao, sẽ đề xuất bổ sung chỉ tiêu để tiếp tục thực hiện xét tuyển; trường hợp chỉ tiêu xét tuyển thẳng chưa thực hiện hết thì chuyển sang chỉ tiêu để xét tuyển đổi với thí sinh dự thi.
4. Về phương thức tuyển sinh
4.1. Tuyển thẳng
- Đối tượng xét tuyển thẳng gồm:
+ Công dân tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc về một số ngành, chuyên ngành đào tạo về lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật, công nghệ, trí tuệ nhân tạo (được xác định tại Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
+ Công dân tốt nghiệp đại học loại xuất sắc và có chứng chỉ quốc tế còn thời hạn đến ngày đăng ký dự tuyển: IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an IELTS (Academic) đạt 6.0 trở lên).
+ Công dân tốt nghiệp Đại học loại giỏi và có chứng chỉ quốc tế còn thời hạn đến ngày đăng ký dự tuyển: IELTS (Academic) đạt 7.0 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên).
+ Công dân tốt nghiệp đại học loại khá ngành/nhóm ngành Công nghệ thông tin và có chứng chỉ quốc tế còn thời hạn đến ngày đăng ký dự tuyển: IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an IELTS (Academic) đạt 6.0 trở lên).
Đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế còn thời hạn đến ngày đăng ký dự tuyển, sẽ xác định theo khung tham chiếu về ngoại ngữ - đối chiếu với khung chứng chỉ IELTS (xác định tại bảng quy đổi chuẩn trình độ ngoại ngữ tiếng Anh - kèm theo).
* Đối với thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (tiếng Trung Quốc, tiếng Nga, tiếng Pháp…) sẽ đối chiếu và xác định theo Bảng quy đổi chuẩn trình độ ngoại ngữ Tiếng Anh nêu trên.
- Về thứ tự ưu tiên trong xét tuyển thẳng:
+ Xét tuyển thẳng đối với thí sinh tốt nghiệp loại xuất sắc trước, sau đó xét tuyển thẳng đến đối tượng tốt nghiệp loại giỏi (hoặc loại khá đối với ngành Công nghệ thông tin).
+ Trong trường hợp thí sinh có cùng loại xuất sắc (hoặc cùng loại giỏi, loại khá đối với ngành Công nghệ thông tin), ưu tiên thí sinh đạt điểm chứng chỉ quốc tế cao hơn theo tham chiếu quy đổi chuẩn trình độ ngoại ngữ tiếng Anh (tại Phụ lục kèm theo).
+ Việc đối chiếu sử dụng theo khoảng tham chiếu giữa các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế sẽ được xác định theo tỷ lệ tương ứng trong khoảng tham chiếu và quy đổi để xác định thí sinh có điểm chứng chỉ quốc tế cao hơn.
+ Thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng được đăng ký dự thi theo phương thức thi tuyển (nếu thí sinh có nguyện vọng tham gia thi tuyển).
4.2. Thi tuyển
- Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân: Môn thi: triết học Mác-Lênin (Môn 1), Lý luận nhà nước và pháp luật (Môn 2). Hình thức thi: tự luận. Thời gian làm bài 180 phút/ môn thi.
- Đại học Phòng cháy chữa cháy: Môn thi: Toán cao cấp (Môn 1), Hóa học đại cương hoặc Vật lý đại cương (Môn 2). Thời gian làm bài: 180 phút/môn thi
- Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND: Môn thi: triết học Mác-Lênin (Môn 1), Toán (Môn 2). Hình thức thi: tự luận. Thời gian làm bài 180 phút/môn thi.
- Riêng đối với thí sinh đăng ký dự tuyển chuyên ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ngành An toàn thông tin) tại Học viện An ninh nhân dân, môn thi: Triết học Mác-Lênin (Môn 1), Toán (Môn 2), Hình thức: Tự luận, thời gian làm bài 180 phút/môn thi.
- Học viện Quốc tế: Thi tuyển riêng theo Đề án của Bộ (thực hiện tương tự như năm 2021).
- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào phải đạt từ 05 điểm trở lên/môn thi, tính theo thang điểm 10.
- Về ưu tiên trong tuyển sinh:
+ Thí sinh có chứng chỉ IELTS (Academic) đạt từ 6.5 trở lên; được cộng 01 điểm; đạt từ 6.0 trở lên được cộng 0.5 điểm vào tổng điểm xét tuyển.
+ Thí sinh là con đẻ của cán bộ Công an được cộng 01 điểm vào tổng điểm xét tuyển.
+ Ưu tiên đối với các đối tượng khác trong tuyển sinh theo quy định hiện hành của nhà nước, Bộ giáo dục và đào tạo, Bộ Công an.
+ Thí sinh thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ hưởng diện ưu tiên cao nhất theo đúng quy chế tuyển sinh của Bộ giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Công an tại Thông tư số 50/2021/TT-BCA ngày 11/5/2021 về tuyển sinh trong Công an nhân dân. Việc phê duyệt điểm trúng tuyển thực hiện phù hợp theo Điều 27 Thông tư số 50/2021/TT-BCA (nêu trên).
5. Về xác định Danh mục ngành, chuyên ngành tốt nghiệp của thí sinh được đăng ký dự tuyển vào các Học viện, trường Công an nhân dân
- Không giới hạn ngành, nhóm ngành đối với công dân đăng ký dự tuyển nhóm ngành nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát.
- Xác định ngành, chuyên ngành của thí sinh tốt nghiệp đại học ngoài ngành được đăng ký dự tuyển theo mã lĩnh vực đào tạo tốt nghiệp đại học (tại danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017) của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - kèm theo) đối với:
+ Thí sinh đăng ký dự tuyển ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (tại Học viện An ninh nhân dân), thí sinh tốt nghiệp ngành, chuyên ngành thuộc mã lĩnh vực đào tạo; Máy tính và công nghệ thông tin (748)
+ Thí sinh đăng ký dự tuyển ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (tại Đại học Phòng cháy chữa cháy), thí sinh tốt nghiệp ngành, chuyên ngành thuộc mã lĩnh vực đào tạo: Khoa học sự sống (742); Khoa học tự nhiên (744); Toán và thống kê (746); Máy tính và công nghệ thông tin (748); Công nghệ kỹ thuật (751); Kỹ thuật (752); Kiến trúc và xây dựng (758).
+ Thí sinh đăng ký dự tuyển đào tạo tại Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND, thí sinh tốt nghiệp ngành, chuyên ngành thuộc mã lĩnh vực đào tạo: Máy tính và công nghệ thông tin (748); Công nghệ kỹ thuật (751); Kỹ thuật (752); Pháp luật (738); Khoa học sự sống (742). Ngoài ra, thí sinh đăng ký dự thi ngành Hậu cần CAND tại Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND được mở rộng thêm ngành, chuyên ngành thuộc mã lĩnh vực đào tạo sau: Kinh doanh và quản lý (734); Kiến trúc và xây dựng (758); Sức khỏe về lĩnh vực y – dược (772); Dịch vụ xã hội (776).
- Về địa bàn tuyển sinh:
+ Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân: tuyển sinh thí sinh có Hộ khẩu thường trú ở địa bàn phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra). Chuyên ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tại Học viện An ninh nhân dân tuyển sinh trong cả nước.
+ Đại học Phòng cháy chữa cháy: tuyển sinh địa bàn cả nước.
+ Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND: tuyển sinh địa bàn cả nước.
6. Về tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe
Người dự tuyển ngoài đảm bảo các điều kiện theo quy định của Bộ GD&ĐT, phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định hiện hành của Bộ Công an tại Thông tư số 44/2018/TT-BCA ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an, Hướng dẫn số 577/X01-P6 ngày 14/01/2019 và Hướng dẫn số 1144/X01-P6 ngày 24/01/2019 của Cục tổ chức cán bộ.
- Đủ sức khỏe tuyển vào CAND theo quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của Bộ Công an, theo đó:
Chỉ tuyển thí sinh đạt tiêu chuẩn sức khỏe loại 1, loại 2 và đáp ứng các chỉ số đặc biệt theo quy định tại Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe công dân tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND. Riêng:
+ Về chiều cao: chiều cao đạt từ 1m64 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m58 đến 1m80 đối với nữ, trường hợp là người dân tộc thiểu số chiều cao đạt từ 1m62 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m56 đến 1m80 đối với nữ;
+ Chỉ số khối cơ thể (BMI) được tính bằng trọng lượng (đơn vị tính: ki-lô-gam) chia cho bình phương chiều cao (đơn vị tính: mét) đạt từ 18,5 đến 30;
+ Nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10 trở lên. Các thí sinh không bảo đảm tiêu chuẩn thị lực như trên không được cam kết tiêu chuẩn về mắt.
- Tính đến ngày dự thi không quá 30 tuổi.
7. Về nội dung, chương trình đào tạo
Thời gian đào tạo tại trường là 02 năm (không tính thời gian huấn luyện đầu khóa).

8. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký sơ tuyển của thí sinh
- Đăng ký sơ tuyển: thí sinh đăng ký sơ tuyển tại Công an cấp huyện nơi đăng ký thường trú.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ nay đến ngày 12/10/2022.
- Thủ tục đăng ký sơ tuyển: thí sinh đăng ký sơ tuyển trực tiếp đến Công an cấp huyện và mang theo các loại giấy tờ:
+ Sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận thông tin về cư trú;
+ Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân;
+ Giấy khai sinh;
+ Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông;
+ Bằng tốt nghiệp đại học cùng bảng điểm;
+ Bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có).
(Mỗi loại giấy tờ, thí sinh mang bản chính và 03 bản sao công chứng để Công an Công an cấp huyện kiểm tra, đối chiếu)
9. Lệ phí
- Hồ sơ tuyển sinh: 20.000đ/bộ; phiếu đăng ký xét tuyển đại học Công an nhân dân: 10.000đ/phiếu (theo mẫu của Bộ Công an), thí sinh liên hệ mua tại Công an huyện, thành phố, thị xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.
- Lệ phí sơ tuyển: 100.000đ/thí sinh (theo quy định của Bộ Công an).
- Lệ phí kiểm tra sức khỏe: Theo quy định của Bộ Y tế (Bệnh xá Công an tỉnh thông báo sau)

10. Về thời điểm tổ chức kỳ thi
Dự kiến vào tháng 11/2022 (thời điểm sinh viên các trường ngoài ngành tốt nghiệp).
Để mở rộng nguồn tuyển, cho phép sinh viên năm cuối của các trường đại học chuẩn bị tốt nghiệp được đăng ký dự tuyển với điều kiện ít nhất 15 ngày trước ngày xét điều kiện dự thi của học viện, trường Công an nhân dân thí sinh phải có bằng tốt nghiệp đại học hoặc xác nhận tốt nghiệp của trường Đại học mới được dự thi, xét tuyển (nhưng nếu trúng tuyển, khi nhập học phải có Bằng tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên).
Công an tỉnh Hà Nam thông báo các nội dung trên cho Nhân dân và thí sinh biết, nếu có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường Công an nhân dân liên hệ Công an cấp huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú để làm hồ sơ, thời gian đăng ký từ nay đến khi có thông báo mới. Nếu cần liên hệ với bộ phận tuyển sinh Công an cấp huyện hoặc phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Hà Nam: đ/c Thượng tá Ngô Thị Minh Nguyệt, SĐT: 0942.077.068; đ/c Trung úy Đặng Hữu Vinh, SĐT: 0377.795.000 để giải đáp, hướng dẫn./.

Tác giả: Trung tâm thông tin chỉ huy

Nguồn tin: Phòng Tổ chức cán bộ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây