Phòng Công tác đảng và công tác chính trị: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023

Thứ tư - 12/07/2023 07:08
Ngày 12/7, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023. Dự, chỉ đạo hội nghị có Đại tá Kiều Hữu Tuyển – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.
      Tại hội nghị, lãnh đạo phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh đã quán triệt Kết luận của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh tại hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra giám sát; Công tác Công an 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 và thông qua báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2023 của đơn vị.
    Bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, 6 tháng đầu năm 2023, cấp uỷ, lãnh đạo, CBCS phòng Công tác đảng và công tác chính trị đã đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn triển khai toàn diện các mặt công tác đề ra, đáp ứng kịp thời, hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Trong đó, công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác đảng viên; công tác Văn phòng Đảng ủy được duy trì thực hiện tốt, đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Hướng dẫn của Trung ương, cấp ủy cấp trên; quan tâm, chú trọng làm tốt công tác phát triển đảng viên, công tác nghiệp vụ cơ bản. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều đổi mới trong cách thức tổ chức, thực hiện, bảo đảm chiều sâu gắn với thực tiễn công tác của cán bộ, chiến sỹ; nhất là đối với lực lượng Công an cấp cơ sở. Trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã tham mưu tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt các Nghi quyết của Trung ương, cấp ủy cấp trên gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, trọng tâm là học tập Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển văn hoá, con người, đáp ứng yêu cầu xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển bền vững”; tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng… Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực; đã tham mưu phát động, tổ chức các cuộc thi nhân kỷ niệm các Ngày truyền thống của Ngành được CBCS tích cực hưởng ứng, tham gia, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của CBCS trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.
      Công tác tuyên truyền về hoạt động của các lực lượng Công an tỉnh trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đấu tranh phòng, chống tội phạm luôn kịp thời, đảm bảo tính thời sự và định hướng dư luận xã hội, góp phần lan tỏa tích cực hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an Hà Nam trong lòng Nhân dân, đã viết, đăng tải gần 800 lượt tin, bài viết, phóng sự chuyên đề trên các phương tiện thông tin đại chúng Trung ương và địa phương. Công tác thi đua, khen thưởng được đổi mới với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình hiện nay, tạo sức lan toả tích cực trong cán bộ, chiến sỹ; đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh phát động phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” với chủ đề “Xây dựng lực lượng Công an tỉnh Hà Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” gắn với 6 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Công an tỉnh và 2 đợt thi đua đặc biệt. Ban hành hàng chục văn bản hướng dẫn, chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng. Tổ chức tổng kết phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ nêu Sáu điều dạy CAND và 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Tham mưu đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua trong CBCS các đơn vị… Trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã báo cáo, đề xuất Hội đồng thi đua khen thưởng Công an tỉnh báo cáo, đề xuất Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp xét khen thưởng cho hơn 1.069 lượt tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng, bảo đảm đúng quy trình, quy định.
       Công tác văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao; công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật được quan tâm, thực hiện; đã tham mưu, tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đơn vị, của ngành; thường xuyên duy trì việc kiểm tra điều lệnh tại các đơn vị, địa phương; tổ chức bồi dưỡng, nâng cao kỹ, chiến thuật quân sự, võ thuật, bản lĩnh chiến đấu cho cán bộ, chiến sỹ, nhất là các lực lượng trực tiếp tham gia chiến đấu. Tổ chức sơ kết 1 năm triển khai xây dựng điểm mô hình “Đơn vị kiểu mẫu về điều lệnh Công an nhân dân”, đồng thời nhân rộng mô hình trong toàn Công an tỉnh, góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương, xây dựng lực lượng Công an tỉnh chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tích cực tham gia các cuộc thi, hội thi do các cấp phát động, xuất sắc đạt các giải cao, như: Giải Nhất Liên hoan nghệ thuật quần chúng tỉnh Hà Nam năm 2023; Giải A toàn đoàn Liên hoan nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ XII năm 2023 do Bộ Công an tổ chức; Giải Nhì vòng loại và Giải Ba Hội thi quân sự, võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong CAND lần thứ II năm 2023 do Bộ Công an tổ chức…
IMG 7395
Đại tá Kiều Kiều Hữu Tuyển – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
     Công tác đoàn thể, quần chúng được đẩy mạnh với nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở; đã tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền pháp luật, hoạt động tình nghĩa, xã hội từ thiện, thăm hỏi, tặng hàng trăm suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; đặc biệt đã thành lập các tổ công tác phối hợp với Công an xã, phường, thị trấn tuyên truyền, hướng dẫn công dân thực hiện các thủ tục cấp thẻ CCCD, kích hoạt tài khoản định danh điện tử theo nhiệm vụ Đề án 06 của Chính phủ… được Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Với những kết quả đã đạt được, 6 tháng đầu năm 2023, đơn vị đã có hơn 30 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.
IMG 7412
 Đại tá Kiều Kiều Hữu Tuyển – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị
     Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Kiều Kiều Hữu Tuyển – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, chúc mừng những thành tích, kết quả đơn vị đã đạt được trong thời gian qua. Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu đơn vị bám sát 6 nhiệm vụ trọng tâm của Công an tỉnh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu công tác đề ra. Tiếp tục tham mưu Đảng uỷ Công an tỉnh quán triệt, triển khai kịp thời, nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên; trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Nghị quyết số 12, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới... Làm tốt công tác nắm tình hình, định hướng, giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, chiến sỹ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; các thành tích, chiến công của các lực lượng trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, nhất là lực lượng Công an xã góp phần lan toả hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an trong lòng dân.
IMG 7359
Thượng tá Đỗ Anh Tuấn - Uỷ viên BTV Đảng uỷ Công an tỉnh, Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị phát biểu tại hội nghị
     Tiếp tục tham mưu Giám đốc Công an tỉnh phát huy vai trò Khối trưởng Khối thi đua Nội chính tỉnh; đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong toàn lực lượng Công an tỉnh nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo ANTT, xây dựng lực lượng CAND và 6 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong năm 2023. Nâng cao chất lượng các phong trào, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tăng cường kiểm tra Điều lệnh Công an nhân dân, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong cán bộ, chiến sỹ. Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ tiếp tục tham mưu, tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện, tình nghĩa hướng về cơ sở… qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao…/
 

Tác giả: Vũ Thị Hồng Sâm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây