Khẩn trương, quyết liệt hoàn thành 100% xây dựng nhà ở doanh trại Công an xã

Thứ năm - 22/06/2023 23:56
Sáng 22/6, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi làm việc với Công an 23 địa phương về xây dựng trụ sở làm việc, nhà ở doanh trại cho Công an xã, thị trấn.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an. Cùng dự có lãnh đạo Công an các đơn vị thuộc Bộ Công an và lãnh đạo Công an 23 địa phương.

Quyết liệt, khẩn trương hoàn thành xây dựng trụ sở Công an xã -0
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu quán triệt tại buổi làm việc.

Nghị quyết số 05 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới đã xác định danh mục xây dựng cơ bản gồm: “Cơ sở làm việc Công an xã địa bàn khó khăn, trọng điểm về an ninh, trật tự; Cơ sở làm việc Công an các phường, thị trấn; Cơ sở làm việc Công an xã còn lại” và triển khai Dự án “Tăng cường phương tiện, thiết bị, công cụ hỗ trợ cho lực lượng Công an xã, phường, thị trấn” nhằm đầu tư hiện đại hóa lực lượng Công an xã, phường, thị trấn đến năm 2030.

Để triển khai Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ, ngày 25/7/2022, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Nghị quyết 12 - NQ/ ĐUCA và Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Chỉ thị số 11 về tiếp tục đẩy mạnh, xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bộ trưởng quyết liệt chỉ đạo các địa phương khẩn trương hoàn thành xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn -0
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu tại buổi làm việc.

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ, thực hiện Nghị quyết số 12 của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị số 11 của Bộ trưởng Bộ Công an đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Công an các đơn vị, địa phương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong tham mưu với lãnh đạo Bộ chỉ đạo, hướng dẫn huy động nguồn lực để đảm bảo thực hiện mục tiêu về xây dựng trụ sở làm việc, nhà ở doanh trại. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện vẫn còn những hạn chế và khó khăn, vướng mắc, nhiều Công an xã, thị trấn thuộc địa bàn thực sự khó khăn, không đảm bảo cân đối kinh phí để đầu tư nhà ở doanh trại trong năm 2023. Theo thống kê sơ bộ, hiện nay vẫn còn 23 địa phương chưa cam kết bảo đảm hoàn thành Nghị quyết 12 của Đảng ủy Công an Trung ương. 

Bộ trưởng quyết liệt chỉ đạo các địa phương khẩn trương hoàn thành xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn -0
Thiếu tướng Lê Khắc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng và doanh trại báo cáo tình hình xây dựng trụ sở và doanh trại Công an xã, thị trấn.

Tại buổi làm việc, dưới sự điều hành của Thứ trưởng Lê Văn Tuyến, các đại biểu đã tập trung đánh giá đúng nguyên nhân, làm rõ những khó khăn, vướng mắc của từng địa phương trong quá trình tổ chức triển khai xây dựng trụ sở làm việc, nhà ở doanh trại Công an xã, thị trấn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, thực hiện Nghị quyết 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và Nghị quyết số 05 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết quan trọng này là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, địa phương nào cũng phải thực hiện. Trong đó, có đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn trong tình hình mới theo Nghị quyết số 12 - NQ/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương với mục tiêu “Đến hết năm 2023, phấn đầu hoàn thành việc đầu tư, xây dựng nhà ở doanh trại đối với 100% Công an xã, thị trấn trên toàn quốc. Đến hết năm 2025, 100% Công an xã được đầu tư, xây dựng trụ sở làm việc, sinh hoạt đáp ứng yêu cầu công tác...”. Việc hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết số 12 của Đảng ủy Công an Trung ương là yêu cầu hết sức quan trọng, cấp bách.

Bộ trưởng quyết liệt chỉ đạo các địa phương khẩn trương hoàn thành xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn -0
Đại tá Nguyễn Hồng Nhật, Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum phát biểu về tình hình thực hiện Nghị quyết 12 của Đảng ủy Công an Trung ương về xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn tại địa phương.

Nhấn mạnh, năm 2023 là năm bản lề quan trọng để thực hiện thắng lợi mục tiêu chính quy, tinh nhuệ, hiện đại hóa lực lượng CAND theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt chủ trương xây dựng Công an xã, thị trấn; rà soát chương trình, kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể các mục tiêu của Nghị quyết số 05 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Nghị quyết số 12 của Đảng ủy Công an Trung ương và triển khai Dự án “Tăng cường phương tiện, thiết bị, công cụ hỗ trợ cho lực lượng Công an xã, phường, thị trấn” nhằm đầu tư hiện đại hóa cho lực lượng Công an xã, phường, thị trấn đến năm 2030. Phân công, phân cấp rõ trách nhiệm cho từng lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ trong tổ chức triển khai thực hiện.

Bộ trưởng quyết liệt chỉ đạo các địa phương khẩn trương hoàn thành xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn -0
Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang báo cáo tình hình, tiến độ triển khai xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn tại Tuyên Quang.

Bộ trưởng đề nghị các Cục chức năng Bộ Công an rà soát danh mục, đề xuất tiêu chí đầu tư, cân đối các nguồn vốn, báo cáo lãnh đạo Bộ phương án bố trí kinh phí năm 2023 để đầu tư xây dựng nhà ở doanh trại, nhà làm việc cho Công an xã, thị trấn khó khăn; Hướng dẫn Công an các địa phương hoàn thành việc giới thiệu địa điểm, cấp đất xây dựng trụ sở làm việc, nhà ở doanh trại cho Công an xã, thị trấn; Kịp thời hướng dẫn thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở doanh trại, nhà làm việc cho Công an xã, thị trấn để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành mục tiêu xác định trong Nghị quyết số 12 của Đảng ủy Công an Trung ương. Đồng thời, tiếp tục rà soát thực lực, đánh giá thực tế hiệu quả trang bị, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ đã cấp phát cho Công an xã, thị trấn trong thời gian qua.

Tổng hợp nhu cầu, xây dựng lộ trình, giải pháp trang cấp cho Công an xã, phường, thị trấn từ nay đến hết năm 2023 và định hướng đến năm 2025 để đảm bảo thực hiện mục tiêu xác định trong Nghị quyết số 12 của Đảng ủy Công an Trung ương: “Đến hết năm 2025 đảm bảo đủ các loại công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị nghiệp vụ cơ bản phục vụ công tác, chiến đấu của Công an xã, thị trấn”.

Bộ trưởng quyết liệt chỉ đạo các địa phương khẩn trương hoàn thành xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn -0
Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 12 của Đảng ủy Công an Trung ương về xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn và những vấn đề vướng mắc.

Đối với Công an các địa phương, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu lãnh đạo Công an các tỉnh chủ động tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh sớm phê duyệt đề án tổng thể đầu tư cơ sở vật chất xây dựng Công an xã, thị trấn để khẩn trương làm cơ sở thực hiện; phối hợp các sở, ngành địa phương quy hoạch địa điểm, cấp đất sạch đủ diện tích, mặt bằng xây dựng, không phải đền bù, giải tỏa, san lấp mặt bằng...và cân đối nguồn lực, bố trí ngay kinh phí đầu tư hoàn chỉnh nhà ở doanh trại cho Công an cấp xã, thị trấn trong năm 2023.

Đối với địa phương vẫn còn khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo lãnh đạo Bộ  để bố trí lịch làm việc của lãnh đạo Bộ Công an với Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh để thống nhất tháo gỡ và phải hoàn thành trước ngày 15/7/2023.

Quyết liệt, khẩn trương hoàn thành xây dựng trụ sở Công an xã -0
Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo Công an các địa phương phải khẩn trương, quyết liệt hoàn thành mục tiêu xây dựng trụ sở và nhà ở doanh trại Công an xã, thị trấn.

Bộ trưởng cũng giao Văn phòng Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ có liên quan tiếp tục theo dõi, phối hợp, đôn đốc và giám sát việc thực hiện tại Công an các đơn vị, địa phương. Công an các địa phương định kỳ hàng tháng báo cáo về tiến độ xây dựng nhà ở doanh trại, trụ sở làm việc để lãnh đạo Bộ có chỉ đạo kịp thời. Đồng thời sẽ lấy kết quả xây dựng nhà ở doanh trại cho Công an xã, thị trấn để đánh giá kết quả thi đua năm 2023 của Công an các địa phương.

 

  •  

Tác giả: Trung tâm thông tin chỉ huy

Nguồn tin: cand.com.vn Báo CAND

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây