Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi đua lập thành tích kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống Ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2022)

Thứ năm - 22/09/2022 03:36
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Đảng mạnh là do các chi bộ mạnh. Chi bộ mạnh là do các đảng viên hăng hái và gương mẫu”. Muốn các đảng viên hăng hái và gương mẫu thì phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bởi kiểm tra, giám sát vừa là chức năng lãnh đạo, vừa là nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng.
Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, trực tiếp của Đảng ủy Công an tỉnh; sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh, Chi bộ phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đã chú trọng tăng cường, đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Cấp ủy, lãnh đạo chi bộ đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Đảng cấp trên đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ, tiến hành thường xuyên, chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát và tăng cường quản lý, nắm tình hình cán bộ, đảng viên, xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm, giữ vững nguyên tắc của Đảng, góp phần xây dựng chi bộ, đơn vị trong sạch, vững mạnh.
308067282 5444370705647233 5035601960867169183 n
 
Thực hiện Công văn số 419-CV/ĐUCA, ngày 8/9/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh về việc thi đua lập thành tích kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống Ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2022), ngày 18/9/2022, Chi bộ phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tổ chức quán triệt cán bộ, đảng viên trong chi bộ chủ động, ra sức phấn đấu, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác, trong đó tập trung 05 nội dung:
(1) Duy trì triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng;
(2) Xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, bám sát chức năng, nhiệm vụ, thực tiễn công tác của chi bộ đơn vị, gắn với việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương ương 4 (khóa XII, XIII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị;
(3) Phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu các đồng chí trong cấp ủy lãnh đạo, các đồng chí chỉ huy đội trong thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng về kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt công tác nắm tình hình, kịp thời ngăn ngừa những sai phạm của các đồng chí đảng viên trong chi bộ, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát;
(4) Đổi mới cách nghĩ, cách làm, phương pháp, biện pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, coi trọng công tác phòng ngừa, lấy xây là chính, tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm;
(5) Nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chuyên đề, nghiên cứu, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề gắn với việc thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát trong chi bộ, đơn vị.
Qua quán triệt, đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong chi bộ về công tác kiểm tra, giám sát, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống Ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2022).

Tác giả: Trung tâm thông tin chỉ huy

Nguồn tin: Phòng xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây