Sinh hoạt chuyên đề phát huy giá trị tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ sáu - 05/08/2022 23:41
Chiều 5/8, Chi bộ Phòng Công tác đảng và công tác chính trị tổ chức sinh hoạt chuyên đề phát huy giá trị tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Thượng tá Đỗ Anh Tuấn - Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Bí thư chi bộ Phòng Công tác đảng và công tác chính trị dự, chủ trì buổi sinh hoạt.
Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Thượng tá Đỗ Anh Tuấn - Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Bí thư chi bộ đã quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung của buổi sinh hoạt Chuyên đề và Hướng dẫn số 10, ngày 15/6/2022 của Đảng ủy Công an tỉnh về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
px03

Để nhận thức sâu sắc hơn giá trị tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại buổi sinh hoạt chuyên đề Chi bộ đã có10 ý kiến thảo luận, đề ra các giải pháp để triển khai thực hiện, tập trung vào các nội dung: Nhận thức của bản thân sau khi nghiên cứu tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; Khẳng định, làm rõ mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; những thành tựu trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Việt Nam; những vấn đề đặt ra từ thực tiễn và những chủ trương, giải pháp để từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Vị trí, vai trò của lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự; đồng thời liên hệ thực tiễn gắn với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn, góp phần thực hiện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; từ đó tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, thực hiện hoá ý chí vươn lên, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc./.

Tác giả: Vũ Tiến Anh

Nguồn tin: Lê Phượng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây