Tìm kiếm Thủ tục hành chính
TTHC theo lĩnh vực: Đăng ký quản lý cư trú
STT Mã TT Số QĐ Tên TTHC
1 1.011592 2084 Liên thông: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi
2 1.011537 2084 Liên thông: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng
3 1.011733 2084 Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú (trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia)
4 1.002755 4088/QĐ-BCA-C06 Gia hạn tạm trú
5 2.001159 5548/QĐ-BCA-C06 Thông báo lưu trú
6 1.003197 4088/QĐ-BCA-C06 Xóa đăng ký thường trú
7 1.003677 5548/QĐ-BCA-C06 Khai báo tạm vắng
8 1.004194 4088/QĐ-BCA-C06 Đăng ký tạm trú
9 1.004222 4088/QĐ-BCA-C06 Đăng ký thường trú
10 1.010028 4088/QĐ-BCA-C06 Xóa đăng ký tạm trú
11 1.010038 4088/QĐ-BCA-C06 Tách hộ
12 1.010039 4088/QĐ-BCA-C06 Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú
13 1.010040 4088/QĐ-BCA-C06 Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú
14 1.010041 4088/QĐ-BCA-C06 Xác nhận thông tin về cư trú
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây