Vận dụng kiến thức được bồi dưỡng để nâng cao hiệu quả các mặt công tác công an tại đơn vị, địa phương

Thứ tư - 22/03/2023 05:42
Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã nhấn mạnh điều này tại Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho Cục trưởng, Giám đốc và tương đương năm 2023 mở tại Học viện ANND sáng 22/3.

Cùng dự buổi lễ có lãnh đạo các Cục, đơn vị chức năng của Bộ Công an; các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện ANND cùng 40 học viên là các đồng chí Cục trưởng, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc, Hiệu trưởng các học viện, trường CAND.

Theo Trung tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện ANND, lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho các đồng chí Cục trưởng, Giám đốc và tương đương năm 2023 được Bộ Công an giao cho Học viện ANND tổ chức từ ngày 22/3 đến 30/3.

Vận dụng kiến thức được bồi dưỡng để nâng cao hiệu quả các mặt công tác công an tại đơn vị, địa phương -0
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho Cục trưởng, Giám đốc và tương đương năm 2023.

Chương trình cập nhật gồm 9 chuyên đề và báo cáo chuyên đề. Nội dung bồi dưỡng tập trung giới thiệu những vấn đề về chính trị, pháp luật như xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN; hoàn thiện hệ thống pháp luật về ANTT; tư duy mới về bảo vệ ANQG; lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện nay; chính sách một số nước lớn với Việt Nam và những vấn đề đặt ra đối với công tác đảm bảo ANTT; chuyển đổi số quốc gia, xây dựng, khai thác, sử dụng dữ liệu quốc gia đáp ứng yêu cầu đảm bảo ANTT trong tình hình mới.

Vận dụng kiến thức được bồi dưỡng để nâng cao hiệu quả các mặt công tác công an tại đơn vị, địa phương -0
Giám đốc Học viện ANND Lê Văn Thắng phát biểu tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng.

Các chuyên gia truyền đạt, báo cáo chuyên đề đều là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Chánh án Toà án Nhân dân tối cao, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Thứ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao... Đồng thời, trong quá trình học tập, các đồng chí học viên sẽ được tham gia học tập thực tế tại đơn vị, địa phương có nhiều thành tích trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Kết thúc khoá học, các học viên sẽ được xét công nhận tốt nghiệp và cấp chứng chỉ công nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận và biểu dương Học viện ANND đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho các đồng chí Cục trưởng, Giám đốc và tương đương.

Vận dụng kiến thức được bồi dưỡng để nâng cao hiệu quả các mặt công tác công an tại đơn vị, địa phương -0
 Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu với các học viên Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới và nâng cao cho Cục trưởng, Giám đốc và tương đương năm 2023.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định: Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn đặc biệt coi trọng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND trong từng thời kỳ cách mạng. Học viện ANND là cơ sở giáo dục đại học, trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học trọng điểm của ngành Công an; là cơ sở đào tạo trong hệ thống các học viện, trường CAND được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho các đồng chí Cục trưởng, Giám đốc và tương đương nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, nhất là đội ngũ cấp chiến lược đáp ứng yêu cầu, ngang tầm nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới.

Thời gian bồi dưỡng tuy không dài nhưng chương trình bồi dưỡng gồm 9 chuyên đề mang tính chiến lược, có ý nghĩa thiết thực đối với các đồng chí học viên để vận dụng trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có hiệu quả các mặt công tác công an tại đơn vị, địa phương.

Để tổ chức lớp bồi dưỡng đạt chất lượng, hiệu quả, đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Học viện ANND lựa chọn, mời giảng viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm cả về lý luận và thực tiễn phục vụ công tác giảng dạy. Tổ chức, quản lý lớp học đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế, theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra. Cuối khóa học phải tổ chức cho học viên nhận xét, góp ý về công tác tổ chức lớp, đặc biệt là những vấn đề cần rút kinh nghiệm và kiến nghị, đề xuất để nâng cao hiệu quả tổ chức các khóa học tiếp theo.

Vận dụng kiến thức được bồi dưỡng để nâng cao hiệu quả các mặt công tác công an tại đơn vị, địa phương -0
Bộ trưởng Tô Lâm trình bày chuyên đề tại Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho Cục trưởng, Giám đốc và tương đương năm 2023.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng giao các đơn vị chức năng cần phối hợp chặt chẽ với Học viện ANND trong tổ chức và quản lý lớp học, bảo đảm chu đáo các điều kiện phục vụ lớp học; kịp thời xem xét giải quyết hoặc báo cáo lãnh đạo Bộ Công an giải quyết theo thẩm quyền đối với các kiến nghị, đề xuất, khó khăn, vướng mắc của học viên.

Các giảng viên, các nhà khoa học được phân công tham gia giảng dạy các chuyên đề cần chủ động sắp xếp thời gian, bố trí công việc để đảm bảo phục vụ lớp học theo đúng lịch trình của lớp bồi dưỡng; kịp thời cập nhật các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, quy định của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; tăng cường kiến thức thực tiễn, tổ chức thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, bám sát những vấn đề đang đặt ra tác động đến các mặt công tác công an.

Vận dụng kiến thức được bồi dưỡng để nâng cao hiệu quả các mặt công tác công an tại đơn vị, địa phương -0
Các học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức mới, kiến thức nâng cao nghe chuyên đề do Bộ trưởng Tô Lâm trình bày.

Đối với học viên, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu cần tham gia đầy đủ, chấp hành Điều lệnh CAND, nội quy, quy chế của học viện; phát huy tính tự giác, chủ động, tích cực trao đổi với giảng viên và các đồng nghiệp về những kinh nghiệm trong thực tiễn công tác.

“Qua lớp bồi dưỡng này, các đồng chí cần cập nhật những kiến thức mới, kiến thức nâng cao, mang tầm chiến lược để chủ động tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp công tác bảo đảm ANTT. Vận dụng các kiến thức được bồi dưỡng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mặt công tác công an tại đơn vị, địa phương. Nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phục vụ hiệu quả sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong thời gian tới”- Bộ trưởng nhấn mạnh.

Sau lễ khai giảng, Bộ trưởng Tô Lâm đã trình bày chuyên đề “Xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị”.

Nguồn tin: Công an nhân dân online:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây