Bộ Công an: Tổ chức Hội nghị quán triệt Luật Lực Lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Thứ ba - 02/04/2024 04:39
Ngày 02/4/2024, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị quán triệt Luật Lực Lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các nhiệm vụ công tác trọng tâm để triển khai thi hành dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến đến Công an 63 địa phương. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Hà Nam có Đại tá Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh; lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh.
IMGP2949
Đại tá Tô Anh Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Hà Nam
    Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Luật được ban hành đã đáp ứng yêu cầu thực tiễn khách quan trong việc bảo đảm ANTT ở cơ sở đã được xác định trong các văn bản của Đảng, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 về bảo đảm quyền con người, quyền công dân, đồng thời kiện toàn, tinh gọn đầu mối gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, toàn diện, xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Trong điều kiện hiện nay, việc bố trí, sử dụng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở sẽ mang lại những tác động tích cực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về ANTT. Mặt khác, do địa bàn cấp xã nhiều nơi có diện tích rộng, số lượng dân cư lớn nên cần thiết sử dụng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở để hỗ trợ Công an cấp xã thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT. Qua đó mới có thể bao quát và bám sát hết địa bàn cơ sở, chủ động, kịp thời giải quyết ngay tại chỗ, ngay từ cơ sở các vụ, việc liên quan đến ANTT.
     Tại Hội nghị, Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an đã trình bày tóm tắt nội dung cơ bản của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; tiến độ, kết quả xây dựng dự thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành luật. Theo đó, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở gồm 5 chương, 33 điều; quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác, xây dựng lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Về vị trí, chức năng, luật quy định lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là một trong những lực lượng quần chúng, được bố trí ở thôn, tổ dân phố, làm nòng cốt trong hỗ trợ Công an cấp xã giúp UBND cùng cấp trong bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
     Luật cũng quy định tiêu chuẩn về lý lịch, trình độ văn hóa, sức khỏe của người được tuyển chọn tham gia lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn, yêu cầu bảo đảm ANTT của từng vùng miền; quy định quan hệ công tác với HĐND, UBND, Công an cấp xã và quan hệ phối hợp với các cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn cấp xã.
     Về nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, luật đã điều chỉnh quy định về nhiệm vụ của các lực lượng này sau khi được kiện toàn bảo đảm phù hợp với trình độ, năng lực và thể hiện rõ tính chất là tham gia hỗ trợ lực lượng Công an cấp xã trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở, không trùng lặp với nhiệm vụ của Công an cấp xã và chính quyền cơ sở với 6 nhóm nhiệm vụ được giao, bao gồm: Hỗ trợ nắm tình hình về ANTT; hỗ trợ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; hỗ trợ quản lý hành chính về trật tự xã hội; hỗ trợ vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở; hỗ trợ tuần tra bảo đảm ANTT, an toàn giao thông; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự khi được điều động. 
    Về sắp xếp, kiện toàn, bố trí lực lượng, luật quy định kiện toàn thống nhất lực lượng bảo vệ dân phố, lực lượng Công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng hiện nay và các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng thành một lực lượng chung với tên gọi là lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và được bố trí theo mô hình tổ bảo vệ ANTT ở thôn, tổ dân phố, đơn vị dân cư tương đương. Về bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, luật quy định bảo đảm cân đối trong tổng mức chi thực tế hiện nay của các địa phương đang thực hiện và bảo đảm khả thi khi Luật này được ban hành....
   Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung tham luận làm rõ nhiệm vụ và vai trò quan trong của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở với nội dung như: Thực trạng và một số nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn Hà Nội; lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giữ vai trò quan trọng trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở góp phần quan trọng trong giải quyết tốt những vấn đề nổi lên về ANTT tại cơ sở...  
   Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm, biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong chuẩn bị tổ chức triển khai thi hành Luật. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, thời gian từ nay đến khi Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở có hiệu lực không còn nhiều. Để bảo đảm tiến độ triển khai thi hành Luật và để lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở có thể đi vào hoạt động ngay khi Luật có hiệu lực thi hành từ 1/7/2024, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong chỉ đạo đảm bảo chuẩn bị tốt các điều kiện, hoàn thành các nhiệm vụ triển khai luật theo đúng tiến độ đề ra. 
     Đồng thời phải tiếp tục bám sát, đảm bảo tiến độ thực hiện các nội dung trong Quyết định số 176/QĐ-TT, ngày 14/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và Quyết định số 991 ngày 21/2/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trong CAND. Công an các đơn vị, địa phương cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ công tác, cố gắng phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra trong triển khai Luật lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Đồng thời đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai thi hành Luật; sớm ban hành nghị quyết của HĐND về tiêu chí thành lập tổ bảo vệ ANTT, chế độ chính sách và mức hỗ trợ thường xuyên cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT; quyết định của UBND tỉnh, thành phố quy định về cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên; quan tâm bố trí ngân sách, kinh phí, chỉ đạo bố trí địa điểm nơi làm việc cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu công tác của lực lượng này trong thời gian tới.../.

Tác giả: Lê Thị Phượng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây