Bộ Công an tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Thứ năm - 03/11/2022 23:54
Ngày 3/11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày pháp luật Việt Nam) năm 2022 và tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trong CAND theo hình thức trực tuyến đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi lễ còn có Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
Dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Hà Nam có Đại tá Tô Anh Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương...
    Phát biểu khai mạc buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trong CAND. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn coi trọng, quan tâm đặc biệt đến công tác này. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm gửi lời cảm ơn đến các ban, bộ, ngành trung ương, tổ chức chính trị - xã hội, cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan báo chí, truyền thông đã luôn đồng hành, giúp đỡ, hỗ trợ lực lượng CAND trong công tác xây dựng, hoàn thiện, tổ chức thi hành pháp luật và triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.
IMG 5296
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Hà Nam
   Trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu cấp ủy, thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm chính trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt công tác nghiên cứu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về ANTT, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ; bám sát, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện pháp luật về an ninh, trật tự. Đề cao kỷ luật, kỷ cương, phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Tăng cường phối hợp, tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành, chính quyền, đoàn đại biểu Quốc hội tại địa phương, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về an ninh, trật tự.
Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tô Lâm cũng nhấn mạnh việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, tận dụng các tiện ích của mạng xã hội, viễn thông trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tổ chức triển khai thực hiện và công tác theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật trong CAND; Tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, bảo đảm tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, để việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trở thành công việc thường xuyên, liên tục, lâu dài, là trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương và của từng cán bộ, chiến sĩ CAND.
   Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam và tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật trong CAND; đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tham luận về việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật và tổng kết 10 năm thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật trong CAND. Qua 10 năm triển khai thi hành Luật và hưởng ứng Ngày Pháp luật trong CAND, chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật về an ninh, trật tự được nâng lên rõ rệt.
   Tại Hà Nam, được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Công an, của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự phối hợp giúp đỡ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Công an tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã phát huy hiệu quả trong công tác tham mưu, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Duy trì, củng cố, bổ sung hơn 1.500 đầu sách, văn bản pháp luật trong Thư viện Công an tỉnh và các đơn vị, địa phương. Tham mưu các đơn vị phối hợp Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Công an tỉnh thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm, sinh hoạt, thành lập các Câu lạc bộ pháp luật và triển khai thực hiện phần việc thanh niên “Tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh”, đã tổ chức hàng trăm buổi nói chuyên chuyên đề, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật cho học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn…. Đặc biệt, Công an tỉnh đã xây dựng chuyên mục “Pháp luật với công dân” trên Cổng thông tin điện tử, các trang mạng xã hội, Zalo, Facebook của Công an tỉnh để thực hiện các bài viết tuyên truyền, phổ biến pháp luật, qua đó nâng cao nhận thức, phổ biến pháp luật cho CBCS và Nhân dân trên địa bàn, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương...
   Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh - Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương đánh giá, qua báo cáo triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam và tổng kết 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật trong CAND, đặc biệt là bài phát biểu của đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm cho thấy, công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành phát luật luôn được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đặc biệt quan tâm, coi trọng. Lực lượng CAND đã tích cực, nghiêm túc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với nhiều nội dung phù hợp, hình thức phong phú gắn với triển khai nhiệm vụ chính trị CAND, bám sát điều kiện thực tiễn, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác xây dựng, thi hành bảo vệ pháp luật và đạt được những kết quả quan trọng.
   Tại buổi lễ, Bộ Công an đã trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Trong đó, Công an tỉnh Hà Nam vinh dự có 01 cá nhân được Bộ Công an khen thưởng.
   Phát biểu bế mạc buổi lễ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ CAND lĩnh hội, quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Bộ trưởng tại buổi lễ, để cụ thể hóa thành hành động, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật, thái độ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới../.
 

Tác giả: Vũ Thị Hồng Sâm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây