Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới

Thứ năm - 18/01/2024 04:01
Ngày 18/1, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học “Luận cứ khoa học cho việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới” bằng hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến Công an các đơn vị, địa phương. Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội thảo. Cùng dự có đồng chí Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương. Đồng chủ trì Hội thảo với đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, có Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND, Thường trực Ban Tổ chức; Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban tổ chức hội thảo. Cùng dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND. Đồng chí Đại tá Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì tại điểm cầu Công an tỉnh Hà Nam.
     Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung tham luận, cung cấp những góc nhìn đa dạng, nhiều chiều, làm rõ 2 vấn đề chính là: Xác lập những luận cứ lý thuyết, thực tiễn cơ bản cho việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới; đề xuất, kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội nhằm góp phần tích cực xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
       Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, qua Hội thảo, các đại biểu đã khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cần tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống tội phạm theo cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong phòng, chống tội phạm. Xác định công tác phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên, liên tục và lâu dài. Chú trọng hoạt động phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa, từ khi tội phạm mới manh nha, hình thành; phòng ngừa phải bắt đầu từ cơ sở, từ quản lý con người, quản lý dân cư, từ khi soạn thảo, tham mưu cơ chế, chính sách, pháp luật. Chú trọng phòng ngừa xã hội với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội, kịp thời phát hiện, bịt kín những sơ hở, thiếu sót, không để tội phạm lợi dụng hoạt động; phát hiện, hòa giải kịp thời mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để tích tụ, hình thành các “xung đột”, “điểm nóng” về ANTT; tăng cường giáo dục, cảm hóa những người lầm lỗi tại gia đình, cộng đồng; quản lý hiệu quả các trường hợp có nguy cơ phạm tội, xâm phạm trật tự, an toàn xã hội ngay tại địa bàn cơ sở.
113 1705554646880
Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo.

IMG 0080 Copy

Đồng chí Đại tá Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự, chủ trì tại điểm cầu Công an tỉnh Hà Nam.


       Tại Hà Nam, những năm qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, đánh giá, dự báo sát, đúng, trúng tình hình, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó lực lượng Công an làm nòng cốt thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công an tỉnh đã đề ra và thực hiện hiệu quả 05 nhóm giải pháp trọng tâm, gồm: Nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về nhận diện, đánh giá tình hình tội phạm; lãnh đạo, chỉ huy các cấp sâu sát với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tại địa phương, lĩnh vực quản lý; triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm; chú trọng điều tra mở rộng các vụ án, truy bắt đối tượng chủ mưu, cầm đầu, bảo đảm phương châm “không đánh khúc giữa” trong đấu tranh, xử lý tội phạm; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số vào công tác điều tra; tạo thế chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống tội phạm cả trên đời thực và không gian mạng.
      Phát biểu tổng kết Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đóng góp những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và có giá trị lý luận, thực tiễn cao của các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND đã đưa ra giải pháp mang tính chiến lược, căn cơ, lâu dài để khắc phục nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, tiếp tục triển khai tổng thể, đồng bộ, kết hợp hài hòa, hợp lý các yếu tố kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, giáo dục... Đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Ban tổ chức nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu tại Hội thảo, góp phần xây dựng các luận cứ khoa học cho việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm TTATXH trong tình hình mới.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây