Hà Nam: Sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ

Thứ tư - 10/01/2024 08:17
Ngày 10/01/2024, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Chính phủ (Đề án 06) và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị; Đại tá Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Tổ phó Thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh; đồng chí Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ phó Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh, các thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh. Cùng dự có Đại tá Phạm Hùng Dương - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố.
        Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Công an Hà Nam cùng các sở, ngành, đơn vị, địa phương đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ Đề án 06 của Chính phủ. Sau 2 năm triển khai đề án 06 trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, bước đầu đạt mục tiêu, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo của Chính phủ, mang lại lợi ích, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Trong đó, đã hoàn thành thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip điện tử cho 100% công dân đủ điều kiện từ ngày 20/4/2023 (xếp thứ nhất cả nước) và là đơn vị có tỉ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ 14 tuổi trở lên cao nhất toàn quốc. Người dân được cấp mã định danh cá nhân, được cung cấp các điều kiện để thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua việc kết nối, tích hợp các giấy tờ qua khai thác Cơ sở dữ liệu dân cư, CCCD, ứng dụng VNeID, đồng thời được thụ hưởng nhiều lợi ích từ các dịch vụ công, dịch vụ công liên thông, tiết kiệm được trên 50 tỷ đồng. Các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội được đẩy mạnh như: sử dụng hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục, điện, nước... từ đó từng bước thay đổi nhận thức và phương thức thực hiện từ quản lý thủ công, trực tiếp sang phương thức quản lý ứng dụng thông tin trên môi trường điện tử của cán bộ, công chức, viêc chức cơ quan quản lý nhà nước. Nhiều mô hình của Đề án 06 đã được triển khai, thực hiện hiệu quả đi đầu trong toàn quốc như: mô hình thực hiện tin báo về an ninh trật tự và tin báo tố giác tội phạm trên VNeID, mô hình Ứng dụng CCCD gắn chip điện tử, VNeID phục vụ kiểm soát an ninh, chấm công tại Công ty cổ phần xi măng Xuân Thành, huyện Thanh Liêm…
6d
Đồng chí Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đại tá Tô Anh Dũng - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, Tổ phó Thường trực Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh điều hành tham luận tại Hội nghị.
     Phát huy vai trò “đi đầu, gương mẫu”, Công an tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ là Cơ quan thường trực, tham mưu Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các sở, ngành, địa phương thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ của Đề án 06. Đảng ủy Công an Hà Nam đã ban hành Nghị quyết số 16 ngày 31/10/2022 về tăng cường lãnh đạo, đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 trong Công an tỉnh. Chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện thu nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD gắn chip cho công dân đủ 14 tuổi và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn. Thường xuyên thu thập, chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật di biến động thông tin công dân, duy trì công tác làm sạch dữ liệu dân cư, đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”. Chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính trên dịch vụ công; tuyên truyền nội dung về Đề án 06, về ứng dụng VNeID và các tiện ích Đề án 06 mang lại cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm sạch dữ liệu tiêm chủng, dữ liệu an sinh xã hội, dữ liệu Bảo hiểm và cập nhật đầy đủ thông tin hội viên các tổ chức hội, đoàn thể, dữ liệu người lao động, người có công, thông tin an sinh xã hội... vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
4d
Đại tá Phạm Hùng Dương - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam trình bày báo cáo Sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.
        Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh biểu dương và ghi nhận những kết quả sau 2 năm triển khai đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2024, Tổ Công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ đã lựa chọn Chủ đề là “Hoàn thiện hạ tầng số, số hóa tạo lập dữ liệu, đẩy mạnh ứng dụng tiện ích của Đề án 06 phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, góp phần thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu về Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số đến năm 2025” đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, thành viên Tổ công tác Đề án số 06 các cấp nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng và nhất là trách nhiệm của mình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ đã đề ra. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân tham gia thực hiện dịch vụ công trực tuyến; Phấn đấu nâng cao tỷ lệ xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử, tăng tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính và số hóa hồ sơ lên 100%. Chỉ đạo quyết liệt các đơn vị chuyên môn chủ động khảo sát để lựa chọn các mô hình Đề án để triển khai, thực hiện. Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Tổ công Đề án 06 tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan bám sát chỉ đạo của Tổ công tác Chính phủ tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 năm 2024 trên địa bàn tỉnh, giao nhiệm vụ, chỉ tiêu, tiến độ hoàn thành cho các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cấp thẻ căn cước cho các đối tượng theo quy định của Luật Căn cước có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.
1d
Đồng chí Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh trao tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ.
7d
Thừa ủy quyền của lãnh đạo UBND tỉnh, Đại tá Tô Anh Dũng - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh, Tổ phó Thường trực Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh trao tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ.
3d
Đồng chí Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ phó Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh trao tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ.
           Nhân dịp này, 14 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh./.
 

Tác giả: Ánh Tuyết - Hồng Sâm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây