Nâng cao công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thứ sáu - 02/02/2024 01:52
Ngày 02/2, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; triển khai Kế hoạch công tác năm 2024 đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí Bộ Công an chủ trì hội nghị. Dự hội nghị về phía khách mời có đồng chí Bùi Ngọc Lam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; đại diện Ban Nội chính Trung ương. Về phía Bộ Công an có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí Bộ Công an; Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện Công an các đơn vị, địa phương tại các điểm cầu... Dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Hà Nam có Đại tá Tô Anh Dũng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí Công an tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh; lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh…
    Năm 2023, Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí các cấp trong Công an nhân dân và cấp uỷ, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong nội bộ. Nổi bật, Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên các lĩnh vực công tác; ban hành kịp thời, đầy đủ và đồng bộ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong lực lượng CAND. Tập trung đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và hoàn thành các đề án, dự án thành phần; công tác cán bộ đã có nhiều đổi mới, dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch, đúng nguyên tắc, đúng quy trình; đã bố trí, sắp xếp cơ cấu đội ngũ cán bộ 4 cấp Công an đảm bảo "tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả" gắn với tăng cường biên chế cho cơ sở và lực lượng trực tiếp chiến đấu. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đảm bảo công tâm, khách quan; các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm. Công tác cải cách hành chính đạt được những kết quả hết sức tích cực, lực lượng CAND là lực lượng đi đầu đóng vai trò quan trọng; đồng thời, tạo động lực và truyền cảm hứng cho các bộ, ngành, địa phương trong cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Bộ Công an cũng là một trong 6 bộ, ngành đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư; tạo nền tảng tiến tới xã hội số, thành phố thông minh, công dân số, tiến đến một xã hội văn minh; tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền lợi của người dân, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm. Qua đó, góp phần tiết kiệm, chống lãng phí, vừa tiết kiệm trong nội bộ, vừa tiết kiệm cho nhân dân, cho xã hội, phòng ngừa, ngăn chặn "tham nhũng vặt" và các hành vi nhũng nhiễu đối với người dân và doanh nghiệp.
d95d23077be2d1bc88f3
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Hà Nam
    Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có chuyển biến tích cực; đã chủ động chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều biện pháp có hiệu quả, CBCS đã nâng cao nhận thức và hành động cụ thể để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác và chiến đấu. Việc kiện toàn về tổ chức của Ban Chỉ đạo trong CAND và nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác phối hợp giữa cơ quan, đơn vị trong và ngoài lực lượng CAND đã giúp công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Công an đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác điều tra, xử lý tội phạm về tham nhũng tiếp tục được quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt...
    Tại Công an tỉnh Hà Nam, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực được triển khi thực hiện đồng bộ, hiệu quả, nhất là việc công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ và các hoạt động của đơn vị; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được tăng cường, chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng cao… qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ. Cơ quan An ninh điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra hai cấp (tỉnh, huyện) thuộc Công an tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh tội phạm tham nhũng, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương, được các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
     Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến làm rõ kết quả công tác năm 2023, kiến nghị các giải pháp để bổ sung kế hoạch công tác năm 2024, phổ biến những bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí của lực lượng CAND...
     Phát biểu kết luận hội nghị, liên quan công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong nội bộ, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh 9 nhóm nội dung, trong đó, yêu cầu công tác kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong CAND phải được tiến hành đồng bộ, gắn liền với việc thực hiện 3 giải pháp trọng tâm, đột phá và khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng CAND năm 2024. Đồng chí Bộ trưởng cũng yêu cầu tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả 4 Nghị quyết chuyên đề lớn của Đảng uỷ Công an Trung ương trên một số lĩnh vực trọng tâm, như: Thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 20230 trong CAND; Đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Tăng cường lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022  2025, tầm nhìn đến năm 2030 trong lực lượng CAND; Tiếp tục xây dựng Cơ quan điều tra của CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
    Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của lực lượng CAND, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, lãnh đạo Công an các cấp đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ; phát hiện, xử lý nghiêm sai phạm. Bộ trưởng lưu ý các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí Bộ Công an đề cao trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công; Ban Chỉ đạo Công an các địa phương căn cứ chỉ đạo của Bộ để nâng cao hiệu quả hoạt động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác…/.

Tác giả: Vũ Thị Hồng Sâm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây