Chi bộ Cơ quan UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ nhật - 31/03/2024 05:30
Ngày 25/3/2024, Chi bộ Cơ quan UBKT Đảng uỷ tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tham gia sinh hoạt chi bộ có đồng chí Đại tá Kiều Hữu Tuyển, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.
Tại Hội nghị, đồng chí Thượng tá Lê Thị Cúc, Bí thư chi bộ đã giới thiệu những nội dung cơ bản, cốt lõi trong bài viết, điểm lại những dấu mốc quan trọng trong quá trình Đảng ra đời, lãnh đạo Nhân dân thực hiện thắng lợi cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhìn lại hành trình gần một thế kỷ với những thành tựu, kết quả đạt được và cả những khó khăn thách thức mà Đảng đã, đang và sẽ phải đối diện để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, định hướng con đường, tương lai phát triển của dân tộc, đất nước là yêu cầu mang tính cấp thiết trong bối cảnh hiện nay.
54cbfd25ec01435f1a10

Đảng viên trong chi bộ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận sâu sắc các vấn đề có tính lý luận và thực tiễn hiện nay, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đồng thời, chuẩn bị cho Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đại hội XIV sẽ lại là một dấu mốc quan trọng trên con đường phát triển của đất nước ta, dân tộc ta, có ý nghĩa định hướng tương lai; khích lệ, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, khẳng định đây là sự lựa chọn đúng đắn, sáng suốt, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; phấn đấu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Nước ta sẽ là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.
Kết quả sinh hoạt chuyên đề đã góp phần giúp đảng viên trong chi bộ nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của đảng viên, cán bộ, chiến sĩ vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy những giá trị truyền thống cách mạng, đường lối cách mạng của nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn với triển khai thực hiện những nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh thực sự trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, tổ chức và đạo đức; là Đảng bộ kiểu mẫu, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực lãnh đạo, để Công an thực sự là lực lượng tin cậy, là thanh bảo kiếm bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhân dân.

Tác giả: Trung tâm thông tin chỉ huy

Nguồn tin: An Thị Minh Nguyệt - Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây