Chi bộ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ phổ biến, quán triệt kết quả giám sát của Đoàn giám sát Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh

Thứ hai - 21/11/2022 05:25
Sáng ngày 10/11/2022, Chi bộ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ tổ chức phổ biến, quán triệt kết quả giám sát của Đoàn giám sát Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh đối với cấp ủy và cá nhân các đồng chí lãnh đạo thuộc chi bộ về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của BCH Trung ương, Quy định số 01-QĐi/ĐUCA, ngày 28/01/2019 của Đảng ủy Công an Trung ương về trách nhiệm nêu gương.

Tại Hội nghị, đồng chí Thượng tá Dương Văn Hiệp – Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng đã phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên kết quả giám sát, kiến nghị của Đoàn Giám sát Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh. Ngày 08/11/2022, thực hiện Quyết định của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh, Đoàn giám sát đã tiến hành giám sát kết quả lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các Chỉ thị, Kết luận, Quy định trên của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương và Đảng ủy Công an tỉnh. Đoàn giám sát đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả cấp ủy, Chi bộ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của cấp trên, nổi bật là: Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý cán bộ, đảng viên; nhiều năm liền Chi bộ không có cán bộ, đảng viên vi phạm, bị xử lý kỷ luật; tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản, chỉ đạo của cấp trên, tổ chức sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chuyên đề với nội dung cụ thể, sát hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình của đơn vị; cấp ủy, lãnh đạo đơn vị gương mẫu trong công tác, sinh hoạt; lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra. Bên cạnh đó, cấp ủy, Chi bộ còn một số hạn chế, thiếu sót cần khắc phục trong thời gian tới như: Việc chỉ đạo, đôn đốc cán bộ, đảng viên thực hiện các nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu có lúc chưa sâu sát; việc phát động, triển khai một số phong trào thi đua có lúc chưa đổi mới, sáng tạo, chưa tạo được sự lan tỏa rộng rãi ở phạm vi ngoài đơn vị.
Picture1
Đồng chí Thượng tá Dương Văn Hiệp – Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng đã phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên kết quả giám sát, kiến nghị của Đoàn Giám sát Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh

Thông qua phổ biến, quán triệt kết quả giám sát, Cấp ủy Chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên đã nhận thức rõ về tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với mỗi tồn tại, hạn chế. Từ đó, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cụ thể nhằm phát huy những ưu điểm, kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây