Bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Nam năm 2023

Thứ tư - 18/10/2023 03:43
Sáng 18/10, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh tổ chức bế mạc cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023. Dự bế mạc diễn tập có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 3, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu 3; đại biểu cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Quân khu 3; Chỉ huy trưởng và chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh trong Quân khu... Về phía tỉnh Hà Nam có các đồng chí: Lê Thị Thuỷ - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh; Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Phó Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh; Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban tổ chức diễn tập tỉnh; các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh; các đồng chí trong Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, khung diễn tập tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh.
    Sau hơn 2 ngày diễn tập, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Nam năm 2023 có đề mục “Chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ” đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, kỹ thuật. Đây là cuộc diễn tập có quy mô lớn, huy động nhiều thành phần lực lượng, phương tiện tham gia, sử dụng nhiều loại vũ khí trang bị, đạn dược, thuốc nổ… song đã được các lực lượng triển khai hiệu quả, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Quá trình diễn tập cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể đã thực hiện tốt vận hành cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, phát huy tốt vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các cơ quan trong hệ thống chính trị. Các nội dung vận hành cơ chế đảm bảo về thời gian, đúng quy định, ngắn gọn, sát thực tế, điều hành chủ động linh hoạt, đúng phương châm, phương pháp. Phần diễn tập thực binh được tổ chức, chỉ huy điều hành chặt chẽ, linh hoạt; hành động của các lực lượng tham gia thể hiện rõ bản lĩnh, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
IMG 2342
IMG 2349
IMG 2362
Các đại biểu dự lễ bế mạc diễn tập
    Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh là dịp để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng và vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an, các cơ quan ban, ngành, đoàn thể, rèn luyện khả năng hiệp đồng tác chiến của lực lượng vũ trang tỉnh trong xử trí tình huống về quốc phòng - an ninh, khi chuyển địa phương vào thời chiến. Đồng thời qua đợt diễn tập, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, tăng cường tiềm lực cho khu vực phòng thủ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh trong tình hình mới.
IMG 2423
Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 3, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu 3 phát biểu tại hội nghị
    Phát biểu tại lễ bế mạc diễn tập, Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 3, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu 3 ghi nhận và biểu dương các thành phần, lực lượng tham gia diễn tập đã chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết, hiệp đồng thực hiện thành công cuộc diễn tập. Đồng chí Tư lệnh Quân khu yêu cầu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành địa phương của tỉnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, quản lý đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhất là trong xây dựng hoạt động khu vực phòng thủ. Tích cực đầu tư xây dựng, cải tạo, củng cố các công trình quân sự, quốc phòng, công trình lưỡng dụng, phát huy thế mạnh của khu vực phòng thủ để nâng cao khả năng huy động, động viên quốc phòng. Chú trọng xây dựng thế trận lòng dân gắn với phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh…
IMG 2454
Đồng chí Lê Thị Thuỷ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh phát biểu bế mạc diễn tập
     Phát biểu bế mạc cuộc diễn tập, đồng chí Lê Thị Thuỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh khẳng định tỉnh Hà Nam sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 3, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu 3. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh Hà Nam trước hết cần nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm để phát huy ưu điểm, tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và tổ chức thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 và những năm tiếp theo mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra.
IMG 2353
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban tổ chức diễn tập tỉnh báo cáo kết quả diễn tập
    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện, gồm: Tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, văn bản quy phạm pháp luật... về quốc phòng - an ninh của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các nghị quyết về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục, làm cho các cấp, các ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ tăng cường quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương bố trí nguồn lực xây dựng khu vực phòng thủ hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đảng uỷ quân khu đề ra. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thị xã, thành phố vững chắc. Rà soát, bổ sung quy hoạch ngành, lĩnh vực và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương gắn với quy hoạch xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ. Thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đối với lực lượng vũ trang.
IMG 2374
Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 3, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu 3 khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập
     Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các chương trình phối hợp hoạt động giữa quân sự, công an, Mặt trận Tổ quốc và các sở, ban, ngành, đoàn thể, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tham gia xây dựng và tăng cường các tiềm lực trong khu vực phòng thủ. Củng cố, xây dựng các tổ chức đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng và quản lý, điều hành của chính quyền trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ; tăng cường xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện làm nền tảng để xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc...
IMG 2391
Đồng chí Lê Thị Thuỷ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh; Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban tổ chức diễn tập tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc
IMG 2406
Đồng chí Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Phó Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh; đồng chí Đặng Thanh Sơn - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
     Tại lễ bế mạc diễn tập, Ban tổ chức diễn tập Quân khu 3 đã tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 7 cá nhân; UBND tỉnh Hà Nam tặng Bằng khen cho 35 tập thể và 54 cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập, phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; trong đó, ghi nhận những thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh trong tham gia diễn tập, 1 tập thể, 1 cá nhân vinh dự được Quân khu 3 tặng Bằng khen; 18 tập thể, cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen../.

Tác giả: Vũ Thị Hồng Sâm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây