Công an Hà Nam và những giải pháp đột phá trong triển khai, thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị

Thứ sáu - 17/11/2023 05:30
Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, cùng với Công an các đơn vị địa phương trên cả nước, Công an Hà Nam xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, mang tính chiến lược, đồng thời đặt quyết tâm cao, đề ra nhiều giải pháp đột phá trong triển khai thực hiện, qua đó đạt được nhiều kết quả rõ nét, giúp lực lượng Công an Hà Nam hoàn thành xuất sắc, vượt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ toàn diện trên các mặt công tác, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì bình yên cuộc sống, hạnh phúc của Nhân dân.
      Chủ động tham mưu, triển khai thực hiện
    Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 12 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, Công an tỉnh Hà Nam đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng và ban hành trên 40 văn bản quan trọng để quán triệt, triển khai thực hiện trong cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành từ tỉnh đến cơ sở huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp. Nổi bật:

          Là 01 trong 09 tỉnh đầu tiên trong cả nước tham mưu Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết số 29, ngày 26/9/2022 về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Hà Nam thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Tham mưu Tỉnh thành lập Ban chỉ đạo do đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh là Trưởng ban, thành lập Tiểu Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc của Công an tỉnh để chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, Đảng uỷ Công an tỉnh cũng chủ động ban hành 06 Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch và 01 Đề án về quy hoạch phát triển nhân lực Công an Hà Nam đến năm 2023. Đặc biệt, là một trong 3 tỉnh đầu tiên trên cả nước trình Đảng ủy Công an trung ương xin ý kiến về Đề án và được Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết phê duyệt Đề án 01- ĐA/ĐUCAT về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Hà Nam thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” để triển khai thực hiện.
          Không chỉ chủ động trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện, Công an Hà Nam còn đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, gương mẫu, đi đầu trên các mặt công tác, quá trình thực hiện gắn với phương châm “5 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm...qua đó khơi dậy được ý chí, quyết tâm chính trị cao của toàn lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở đối với công tác xây dựng lực lượng CAND.
          Chuyển biến và hiệu quả
          Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của toàn lực lượng, sau hơn 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị tại Công an tỉnh Hà Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, được cụ thể hóa bằng việc triển khai, thực hiện bài bản, khoa học, với lộ trình, bước đi thận trọng và chắc chắn, xác định cụ thể quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phù hợp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.
IMG 3723
Đại tá Tô Anh Dũng - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Đỗ Hoài Nam - Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra tiến độ thi công công trình trụ sở Công an xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng
          Trao đổi về vấn đề này, Đại tá Tô Anh Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cho biết: Phát huy những kết quả, thành tích đạt được, xác định năm 2023 là năm bản lề quan trọng để thực hiện thắng lợi mục tiêu chính quy, tinh nhuệ, hiện đại hóa lực lượng Công an tỉnh Hà Nam theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc sắp xếp tổ chức bộ máy lực lượng Công an theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; bảo đảm cơ sở vật chất cho Công an xã, thị trấn đến hết năm 2025, 100% Công an xã, thị trấn được đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, sinh hoạt đáp ứng yêu cầu công tác. Với phương châm “Xây dựng con người là trung tâm, hiện đại trước, kết hợp với hiện đại về phương tiện, hậu cần, kỹ thuật, bảo đảm đồng bộ, phù hợp - Người trước - Súng sau”; ngay từ đầu năm, Công an tỉnh Hà Nam đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện một cách bài bản, khoa học, với lộ trình cụ thể; gương mẫu, đi đầu trong công tác tổ chức, cán bộ, hoàn thiện quy chế, quy trình công tác; đặc biệt là công tác đào tạo tại chỗ, để thực hiện xây dựng lực lượng Công an Hà Nam đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, đảm bảo tốt yêu cầu đảm bảo ANTT; trong đó tập trung nguồn lực xây dựng Công an cấp xã đảm bảo về tổ chức biên chế, trụ sở, cơ sở vật chất, phương tiện. Đến nay, Công an Hà Nam đã điều động 640 cán bộ cho Công an cơ sở tại 89/89 xã, thị trấn đạt 100%, trung bình mỗi xã 7,2 cán bộ/xã; đối với xã phức tạp về an ninh trật tự, bảo đảm 08 cán bộ, chiến sĩ trở lên, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao; Công an tỉnh cũng đã tổ chức 15 lớp bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ, pháp luật cho hơn 1.900 lượt cán bộ Công an xã, thị trấn; tổ chức cho 223 cán bộ (trong đó 147 cán bộ Công an xã) tham gia thi tuyển Điều tra viên năm 2023…
           Công an Hà Nam đã xây dựng, cụ thể hoá 88 quy trình xử lý tình huống nghiệp vụ và 97 quy trình công tác trên các lĩnh vực, giúp cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu, vận dụng, triển khai thực hiện trong thực tiễn. Một điểm nhấn tại Hà Nam trong triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho cán bộ Công an xã đó là đã bố trí 84 đồng chí Phó trưởng phòng và tương đương phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ Công an xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ.
          Với tinh thần chủ động, Công an tỉnh Hà Nam đã tham mưu lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo tăng cường kinh phí, bảo đảm trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ cho lực lượng Công an cấp xã. Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc của 89 Công an xã, phường, thị trấn trên địa bàn, giai đoạn 2023 - 2025, bảo đảm diện tích quy hoạch trên 1.500m2/xã trở lên, với tổng kinh phí đầu tư trên 507 tỷ đồng … từng bước bảo đảm điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho cán bộ Công an xã, thị trấn. Đến thời điểm này, Công an tỉnh Hà Nam đã tiếp nhận, bàn giao 74 xe ô tô, 302 xe mô tô của Bộ Công an và UBND tỉnh Hà Nam trang cấp cho lực lượng Công an xã, phường, thị trấn; đang triển khai thi công 04 trụ sở làm việc cho Công an xã và đang khẩn trương thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với các trụ sở tiếp theo; quyết tâm phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành 100% việc đầu tư xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn... đáp ứng yêu cầu công tác, đủ sức giải quyết các vấn đề an ninh, trật tự phát sinh ngay từ đầu và tại cơ sở.
          Ghi nhận tại công trình Trụ sở Công an xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng (Hà Nam) - 01 trong 05 trụ sở độc lập của Công an xã tại Hà Nam đang trong giai đoạn hoàn thiện các hạng mục; dự kiến sẽ sớm đưa vào sử dụng vào đầu tháng 12 năm nay. Công trình được xây dựng trên diện tích đất 1.900m2 với các hạng mục: Nhà làm việc 02 tầng, nhà để xe, tường rào, cổng, sân đường, hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ đi kèm... Việc xây dựng trụ sở làm việc cho Công an xã thể hiện sự quan tâm kịp thời của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cấp ủy, lãnh đạo các cấp đối với cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an xã, giải quyết những khó khăn về điều kiện làm việc, nơi ăn ở sinh hoạt, thường trực chiến đấu. Nhất là những cán bộ, chiến sĩ xa nhà, ở ngoài tỉnh được tăng cường về cơ sở, yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với nhiệm vụ bảo đảm ANTT.
          Kết quả đó còn được minh chứng qua 10 tháng đầu năm 2023, lực lượng Công an Hà Nam đã vượt khó, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác năm 2023; mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đánh trúng, đấu tranh mạnh, triệt phá nhiều chuyên án, vụ án khó với thời gian ngắn; không để hình thành các ổ nhóm, ngăn ngừa sự liên kết giữa các loại tội phạm; tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, an toàn phòng, cháy chữa cháy được quan tâm trú trọng; đã tham mưu triển khai và nhân rộng 683 mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và 70 “Điểm chữa cháy công cộng” huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia... góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.
IMG 3770
Công an Thanh Liêm tuyên truyền, hướng dẫn người dân tích hợp tài khoản định danh điện tử, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử”.
        Đặc biệt, Công an tỉnh Hà Nam luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Đề án 06, chuyển đổi số quốc gia... được Bộ Công an ghi nhận, biểu dương như: Tham mưu UBND tỉnh triển khai trang thông tin điện tử Đề án 06 và ra mắt Trang thông tin điện tử Đề án 06 (là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai thực hiện); Tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả và đạt kết quả tốt 25/45 mô hình ứng dụng những tiện ích được phát triển từ nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, CCCD và định danh điện tử (trong đó 06 mô hình của lực lượng Công an tỉnh). Là đơn vị đầu tiên trên cả nước đã hoàn thành cấp CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện và là 01 trong 5 tỉnh đứng đầu toàn quốc hoàn thành chỉ tiêu kích hoạt tài khoản định danh điện tử, đạt trên 92%... Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hồ sơ, tài liệu trên các lĩnh vực công tác chuyên môn, góp phần cải cách thủ tục hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.
          Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an
          Một điểm nhấn trong thực hiện Nghị quyết số 12 tại Công an Hà Nam đó là lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở luôn phát huy phương châm “Trọng dân, gần dân, lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương cán bộ, chiến sĩ thầm lặng cống hiến, dũng cảm chiến đấu, hi sinh vì sự bình yên của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân, làm lan tỏa hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an Hà Nam trong lòng Nhân dân, tô thắm thêm lá cờ truyền thống của lực lượng CAND Việt Nam.
45
Công an xã Hoàng Tây, huyện kim Bảng làm các thủ tục cấp CCCD gắn chíp điện tử cho Nhân dân trên địa bàn, tháng 3/2023.
         Đánh giá về hiệu quả bước đầu triển khai Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, đồng chí Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cho biết: Thời gian vừa qua lực lượng Công an tỉnh đã triển khai đồng loạt giải pháp và đạt nhiều kết quả quan trọng, nhiều lần được Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng. Đặc biệt, tỉnh Hà Nam là tỉnh đầu tiên trên cả nước hoàn thành thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện, được Bộ trưởng Bộ Công an gửi thư khen và luôn đứng trong nhóm dẫn đầu về kích hoạt tài khoản định danh điện tử... qua đó góp phần giải quyết thủ tục hành chính cho người dân nhanh chóng kịp thời. Những kết quả này là minh chứng cho sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt cấp ủy, chính quyền tỉnh Hà Nam, sự gương mẫu, đi đầu trong triển khai thực hiện của lực lượng Công an toàn tỉnh cũng như sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong triển khai thực hiện Nghị quyết 12 - đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cho biết thêm./.

Tác giả: Lê Thị Phượng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây