Khối thi đua Nội chính tỉnh sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Thứ ba - 18/07/2023 06:04
Sáng ngày 18/7, tại Sở Tư pháp, Khối thi đua Nội chính tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Dự và đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Đại tá Kiều Hữu Tuyển - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh (Đơn vị Khối trưởng Khối thi đua Nội chính tỉnh năm 2023); đồng chí Bùi Đức Thái - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp (Đơn vị Khối phó Khối thi đua Nội chính tỉnh). Cùng dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, lãnh đạo các đơn vị trong Khối thi đua Nội chính tỉnh.
    Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước năm 2023 do Chủ tịch UBND tỉnh phát động với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh, linh hoạt, đổi mới, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả", 6 tháng đầu năm 2023, cấp ủy thủ trưởng các đơn vị Khối thi đua Nội chính tỉnh đã luôn quan tâm chỉ đạo, triển khai toàn diện, sâu rộng, quyết liệt nhiều hoạt động thi đua trên tất cả các lĩnh vực với hình thức phong phú, đa dạng, nhiều đổi mới và có chiều sâu. Đã thực hiện hiệu quả 4 mục tiêu trong phong trào thi đua, cụ thể hóa các chỉ tiêu phù hợp với hoạt động thực tiễn, gắn với các phong trào thi đua chung của Đảng, Nhà nước, của Ngành và của địa phương. Nổi bật như: Phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí”; Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và 20 đợt thi đua theo chuyên đề, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, việc mới, việc khó đang được cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân quan tâm. Các phong trào thi đua mang tính liên tục, có trọng tâm, trọng điểm và có sức lan tỏa rộng khắp, được cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ tích cực hưởng ứng tham gia, được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân quan tâm, đánh giá cao.
1IMG 7603
Đồng chí Đại tá Kiều Hữu Tuyển - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Bùi Đức Thái - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp đồng chủ trì Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 Khối thi đua Nội chính tỉnh và các đồng chí đại biểu dự Hội nghị.
2IMG 7567
Đại tá Kiều Hữu Tuyển - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị.
3IMG 7559
Đồng chí Bùi Đức Thái - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp trình bày báo cáo sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Khối thi đua Nội chính tỉnh.
4IMG 7584
5IMG 7600
6IMG 7587
Các đồng chí đại biểu phát biểu tại Hội nghị.
         
       Kết quả của phong trào thi đua đã góp phần giữ vững sự ổn định về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để xảy ra “đột xuất, bất ngờ”, không để xảy ra “điểm nóng”. Công tác điều tra, kiểm sát, xét xử thực thi pháp luật không để oan, sai, sót, lọt tội phạm; công tác Thi hành án, Thanh tra, kiểm tra giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân, quản lý nhà nước về tôn giáo, tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật, quản lý thị trường; công tác biên chế, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số... đều đạt kết quả cao. Chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy được nâng lên rõ rệt; kỷ cương, kỷ luật được siết chặt, tinh thần trách nhiệm, tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ được nâng lên. Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực công tác, nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng và Nhân dân gửi thư khen ngợi.
      Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, đề ra những giải pháp đổi mới, sáng tạo nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua chung của Khối và của các đơn vị trong thời gian tới.
       Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, 6 tháng cuối năm 2023, Khối thi đua Nội chính tỉnh đã đề ra các phương hướng, giải pháp tiếp tục tập trung thực hiện hoàn thành xuất sắc 10 nhiệm vụ trọng tâm và các nội dung ký kết từ đầu năm. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành chức năng có liên quan chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các chủ trương, giải pháp công tác bảo đảm an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh. Trong đó một số nhiệm vụ trọng tâm, trước mắt là phối hợp tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023; phối hợp triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và các hành vi vi phạm pháp luật, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, văn minh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả mô hình “Dịch vụ công trong cán bộ, viên chức” Khối thi đua Nội chính tỉnh năm 2023 và các tiện ích của Đề án 06 để thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ số, hướng tới nền kinh tế số, xã hội số, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp. Tăng cường phối hợp, đoàn kết, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do ngành và địa phương phát động, quan tâm xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, tạo động lực, khí thế thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Tác giả: Trần Văn Đoàn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây