Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hà Nam: Khảo sát thực tế việc xây dựng chuẩn mực đạo đức cho đảng viên, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh và mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thứ ba - 31/10/2023 06:38
Sáng 31/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hà Nam tiến hành Khảo sát thực tế việc xây dựng chuẩn mực đạo đức cho đảng viên, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh và xây dựng, nhân rộng mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Hải Long, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hà Nam; Đại tá Kiều Hữu Tuyển, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.
IMG 3390
IMG 3423
IMG 3398
Nhãn
Các đơn vị báo cáo kết quả triển khai việc xây dựng chuẩn mực đạo đức
cho đảng viên, cán bộ, chiến sỹ và triển khai xây dựng, nhân rộng
mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Từ khi triển khai việc xây dựng chuẩn mực đạo đức cho đảng viên, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh (tháng 4 năm 2012) và triển khai xây dựng, nhân rộng mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (tháng 3 năm 2017). Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc xây dựng, thực hiện các mô hình; chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sỹ theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kịp thời sửa đổi, bổ sung nội dung chuẩn mực, đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hà Nam phù hợp với đặc điểm tình hình của từng giai đoạn. Cấp uỷ, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các mô hình; quy định chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sỹ, cụ thể hoá các quy định về chuẩn mực, đạo đức, lối sống phù hợp với đặc điểm tình hình của từng đơn vị, địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát gắn với việc thực hiện quy định trách nhiệm nêu gương, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, nhân rộng cách làm hay, sáng tạo; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và uy tín của lực lượng Công an tỉnh.
Qua việc triển khai, thực hiện đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, chiến sỹ, nhất là cấp uỷ, lãnh đạo, chỉ huy, người đứng đầu các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể trong Công an tỉnh; cán bộ, đảng viên đã chủ động xây dựng kế hoạch, tự rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành và thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Đảng, nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác; chấp hành nghiêm điều lệnh Công an Nhân dân, giữ đúng tư thế, lễ tiết, tác phong, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc của tổ chức, Nhân dân, được cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Đến nay, Đảng bộ Công an tỉnh đã xây dựng được 32 mô hình; nhiều mô hình được duy trì và mang lại những kết quả thiết thực, như: Mô hình “Tư duy, nói, viết và làm theo phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu” của Đảng bộ Phòng Tham mưu; mô hình “Nghĩ đúng, nói trúng, viết đủ” của Chi bộ Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị; mô hình “nói đi đôi với làm theo phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; mô hình “Gần dân, trọng dân, vì Nhân dân phục vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Đảng bộ Công an thị xã Duy Tiên…
IMG 3439
IMG 3466
IMG 3450
IMG 3481
Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại buổi làm việc
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận làm rõ những cách làm hay, sáng tạo trong triển khai thực hiện việc xây dựng chuẩn mực cho đảng viên, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh và xây dựng, nhân rộng mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
IMG 3496
Đại tá Kiều Hữu Tuyển, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Kiều Hữu Tuyển, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh trân trọng cảm ơn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thường xuyên quan tâm, theo dõi, hướng dẫn Công an tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác; đồng thời đề nghị, trên cơ sở kết quả khảo sát thực tế tại Công an tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nghiên cứu, quan tâm giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị của các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh trong thực tiễn công tác; tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện để Đảng ủy Công an tỉnh triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác, góp phần xây dựng lực lượng Công an Hà Nam thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay
IMG 3487
Đồng chí Nguyễn Hải Long, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hà Nam phát biểu kết luận buổi làm việc
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hải Long, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hà Nam ghi nhận, biểu dương Đảng bộ Công an tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, linh hoạt, sáng tạo chủ động chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả việc xây dựng chuẩn mực đạo đức cho đảng viên, cán bộ, chiến sỹ và mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phù hợp với đặc điểm tình hình của từng đơn vị, địa phương. Đồng thời đề nghị các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh cần phát huy vai trò hơn nữa của cấp uỷ đảng trong công tác triển khai, thực hiện các mô hình. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, việc thực hiện các mô hình, chuẩn mực đạo đức lối sống; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, đồng thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm. Quan tâm rà soát, chỉnh sửa, bổ sung về chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên. Tiếp tục rà soát, bổ sung các mô hình hiện có, quan tâm nhân rộng các mô hình gắn với chức năng, nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, những việc mới, việc khó của cơ quan, đơn vị..../.

Tác giả: Trần Trung Dũng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây