Chi bộ phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh: Sinh hoạt chuyên đề về nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân

Thứ hai - 22/05/2023 06:41
Sáng ngày 21/5, Chi bộ phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.
     Tại hội nghị, đảng viên trong chi bộ được học tập, nghiên cứu các nội dung cơ bản, cốt lõi cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh gồm 623 trang, tập hợp nhiều bài viết, bài phát biểu, bài nói chuyện của đồng chí Tổng Bí thư được chia thành 3 phần, gồm: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc; Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt… Cuốn sách ra đời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới, cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm; sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ; sự thống nhất giữa tinh thần chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm rất lớn để kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện. Cuốn sách cũng thể hiện tầm nhìn, những trăn trở, suy nghĩ của đồng chí Tổng Bí thư về các biện pháp, giải pháp khoa học, bài bản, chắc chắn nhằm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có hiệu quả. Nhiều tư tưởng, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nguyên tắc hành động, giải pháp cơ bản để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Tổng Bí thư khởi xướng, chỉ đạo đã phát huy hiệu quả, được khẳng định qua thực tiễn, đã đúc kết, rút ra những bài học kinh nghiệm quý, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, trong đó, nhiều nội dung đã được cụ thể hóa, thể chế hóa thành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
IMG 8751
Thượng tá Đỗ Anh Tuấn – Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh quán triệt những nội dung cơ bản của cuốn sách
      Cũng tại hội nghị, đảng viên trong chi bộ được quán triệt quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tại Thông tư số 12, ngày 20/3/2023; Quyết định số 348, ngày 29/3/2023 của UBND tỉnh Hà Nam về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam…
     Để việc học tập, nghiên cứu tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng đạt kết quả cao, góp phần lan tỏa tinh thần cuốn sách trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị, đồng chí Bí thư chi bộ nhấn mạnh: Đợt sinh hoạt chính trị về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mang lại những ý nghĩa hết sức đặc biệt; giúp cán bộ, đảng viên củng cố, nâng cao hơn nữa nhận thức về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tại hội nghị đã có 9 ý kiến tham luận tập trung trao đổi, phát biểu bổ sung làm rõ 3 nội dung, gồm: Nhận thức của bản thân về nội dung tác phẩm. Liên hệ, đánh giá thực tiễn thực trạng việc thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của cá nhân, chi bộ và việc ứng xử của cán bộ, đảng viên theo Thông tư số 12 của Bộ Công an; Đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong chi bộ nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ của chi bộ, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị…
    Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư chi bộ đề nghị các Tổ đảng và các đồng chí cán bộ, đảng viên đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền sâu rộng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Gắn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; gắn phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Tiếp tục học tập, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm, thái độ và tinh thần thực thi nhiệm vụ, nêu cao tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên, nhất là người đứng đầu; chấp hành nghiêm quy tắc ứng xử trong Công an nhân dân, góp phần phòng ngừa vi phạm trong đảng viên, cán bộ, chiến sĩ; từ đó xây dựng đơn vị ngày càng trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…/.

Tác giả: Vũ Thị Hồng Sâm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây