Chi bộ phòng Công tác đảng và công tác chính trị: Thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy Hà Nam về thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XIII

Thứ ba - 05/12/2023 03:03
Sau khi được nghiên cứu, học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức. Sáng 05/12/2023, Chi bộ phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy Hà Nam về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).
        Tại hội nghị, đại diện cấp uỷ, chi bộ phòng Công tác đảng và công tác chính trị đã thông qua Dự thảo 04 Chương trình hành động của Tỉnh ủy Hà Nam về thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) gồm: Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 về: “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới” trên địa bàn tỉnh.
IMG 5910
Thượng tá Đỗ Anh Tuấn - Bí thư Chi bộ phòng Công tác đảng và công tác chính trị quán triệt, triển khai nội dung buổi thảo luận
         Các đảng viên trong chi bộ đã tập trung thảo luận, đề xuất các ý kiến, đóng góp vào các nội dung như: mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu... phù hợp với tình hình của tỉnh, nhằm nâng cao trách nhiệm, nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên chi bộ trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII) và Chương trình hành động của Tỉnh ủy Hà Nam; từ đó đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện bảo đảm thiết thực, hiệu quả, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống./.

Tác giả: Lê Thị Phượng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây