Hà Nam: Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới

Thứ ba - 06/06/2023 04:39
Ngày 06/6, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09, ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới, giai đoạn 2013 – 2023. Dự, chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Xuân Dưỡng – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh; đồng chí Trần Thị Ngân – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Đại tá Kiều Hữu Tuyển – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Thanh Hà – Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh; lãnh đạo UBND và Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh…
IMG 9626
Các đại biểu dự hội nghị
      Qua 10 năm thực hiện, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh cùng với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên đã thực hiện hiệu quả các nội dung đề ra. Chương trình phối hợp đã có sự chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở qua đó huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân cùng tham gia. Lực lượng Công an, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp đã tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trên các mặt công tác bảo đảm ANTT, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố tình đoàn kết xóm thôn, phố phường, đoàn kết tôn giáo, tham gia xây dựng, củng cố các tổ chức đảng, chính quyền các cấp. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, công nhân và các tầng lớp Nhân dân được tăng cường với các hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng phù hợp với các đối tượng, địa bàn, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của Nhân dân về nhiệm vụ bảo đảm ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Các hình thức tổ chức phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội được đẩy mạnh trở thành phong trào rộng khắp trong toàn tỉnh, tạo được thế trận an ninh vững chắc ở từng cơ sở. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã gắn kết với các cuộc vận động, phong trào cách mạng khác; các mô hình, điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được nhân rộng phù hợp với từng loại hình, địa bàn, khu vực dân cư. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng mới và duy trì thực hiện 83 mô hình thiết thực, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn; trong đó có 08 mô hình tiêu biểu trong triển khai thực hiện Chương trình phối hợp 09. Trong 10 năm qua, quần chúng Nhân dân đã cung cấp hàng nghìn nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an đấu tranh, triệt phá trên 400 ổ nhóm tội phạm hình sự; gần 600 tụ điểm, điểm mua bán trái phép chất ma túy; tổ chức bắt, vận động đầu thú 257 đối tượng có lệnh truy nã; lập hơn 1.000 hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, giáo dục tại xã, phường, thị trấn... qua đó, phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh hàng năm đều giảm, an ninh chính trị được giữ vững, góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
IMG 9693
Đồng chí Trần Xuân Dưỡng – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
      Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Xuân Dưỡng – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả Công an tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên đã đạt được trong thời gian qua, qua đó đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ ANTQ và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.
IMG 9633
Đồng chí Trần Thị Ngân – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị
      Để tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình phối hợp số 09 và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở, đồng chí Trần Xuân Dưỡng – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh đề nghị các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ Công an và Mặt trận các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tăng cường, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong việc bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Đổi mới phương pháp tiếp cận, xây dựng phong trào phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng địa bàn, lĩnh vực cụ thể. Nâng cao hiệu quả hoạt động Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ các cấp; phát huy tính chủ động, sáng tạo của các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội và Nhân dân để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tự phát huy quyền làm chủ, nêu cao trách nhiệm tự quản, tự bảo vệ; nhất là trong phát hiện, tố giác tội phạm, quản lý, cảm hóa người lầm lỗi và các loại đối tượng tại cộng đồng dân cư.
IMG 9646
Đại tá Nguyễn Thanh Hà – Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả 10 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Công an - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
     Tiếp tục phát triển các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ đến từng gia đình, cộng đồng dân cư, tổ chức quần chúng, cơ quan đơn vị, cơ sở. Phối hợp hướng dẫn Nhân dân tham gia xây dựng các quy ước, hương ước, tự nguyện ký cam kết không vi phạm pháp luật. Lực lượng Công an phát huy vai trò nòng cốt bảo đảm ANTT tại cơ sở, thường xuyên thông báo, trao đổi thông tin với Uỷ ban MTTQ và thành viên về tình hình, âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, chủ trương về công tác đảm bảo ANTT, mục tiêu, yêu cầu của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ để triển khai, thực hiện, bảo đảm hiệu quả, thiết thực…
IMG 9667
IMG 9674
Đ
ồng chí Trần Xuân Dưỡng – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc
IMG 9676

IMG 9683
Đ
ồng chí Trần Thị Ngân – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
     Nhân dịp này, tại hội nghị, 43 lượt tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện chương trình phối hợp đã được các cấp khen thưởng./.

Tác giả: Vũ Thị Hồng Sâm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây