Thanh tra Công an Hà Nam góp phần xây dựng lực lượng Công an trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Thứ bảy - 27/05/2023 10:53
Trải qua 56 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (28/5/1967 - 28/5/2022), được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành liên quan và được Nhân dân tin yêu, giúp đỡ, lực lượng Thanh tra Công an tỉnh Hà Nam đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
Trong những ngày trung tuần tháng 5 lịch sử, chúng tôi có có mặt tại Thanh tra Công an tỉnh Hà Nam và cảm nhận được không khí làm việc khẩn trương của cán bộ, chiến sỹ nơi đây. Trong không khí cả đơn vị đang thi đua thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực chào mừng kỷ niệm 56 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh tra Công an Nhân dân. Tiếp chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Văn Dương – Chánh Thanh tra Công an Hà Nam cho biết: “Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ về việc củng cố, tăng cường lực lượng Công an Nhân dân và Nghị quyết Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 21, ngày 28/5/1967, Bộ trưởng Nội vụ (nay là Bộ Công an) Trần Quốc Hoàn đã ký Quyết định số 295/QĐ-BCA thành lập Ban Thanh tra Bộ Công an  nhằm giúp Bộ trưởng trong việc phát huy dân chủ, củng cố đoàn kết nội bộ, tăng cường giữ gìn kỷ luật, bảo đảm chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, các chế độ và pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các quy định Bộ trưởng trong toàn ngành Công an. Việc thành lập Ban Thanh tra Bộ Công an - tổ chức Thanh tra đầu tiên của ngành Công an, đánh dấu sự chuyển biến cơ bản về công tác thanh tra Công an Nhân dân, tạo nên nền móng để xây dựng hệ thống tổ chức thanh tra trong Công an Nhân dân. Từ đó, ngày 28/5/1967 trở thành Ngày truyền thống của lực lượng Thanh tra Công an Nhân dân”.
z4382230838209 1f820adb4b52c274e2bdb2f2f11addb2
Lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Thanh tra Công an Hà Nam tham quan phòng truyền thống Công an tỉnh nhân dịp kỷ niệm 56 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh tra Công an Nhân dân.
Trải qua 56 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Thanh tra Công an Nhân dân nói chung và Thanh tra Công an tỉnh Hà Nam nói riêng luôn đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm mọi vụ được giao. Bám sát sự chỉ đạo của Thanh tra Bộ Công an, của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Thanh tra Công an tỉnh Hà Nam luôn làm tốt chức năng tham mưu Giám đốc Công an tỉnh xây dựng, triển khai thực hiện chương trình kế hoạch công tác Thanh tra hàng năm đến 100% cán bộ, chiến sỹ các đơn vị Công an trong tỉnh, đồng thời chủ động tham mưu Giám đốc và Ban Chỉ đạo đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Công an tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an và tỉnh Hà Nam về công tác phòng, chống tham nhũng. Hàng năm tiến hành hàng chục cuộc thanh tra thường xuyên, đột xuất, thanh tra đặc biệt, góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ, chiến sỹ, tạo niềm tin của quần chúng Nhân dân đối với lực lượng Công an tỉnh.
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cơ quan Thanh tra Công an Nhân dân có trách nhiệm giúp đỡ cơ quan quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, phòng chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật. Lực lượng Thanh tra Công an Hà Nam đã tiếp nhận, phân loại, đề xuất Giám đốc chuyển đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị đến các cơ quan, đơn vị chức năng giải quyết theo đúng thẩm quyền. Đồng thời thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng liên quan làm tốt vai trò tham mưu Giám đốc Công an tỉnh xây dựng triển khai kế hoạch thực hiện các quy chế phối hợp trong xác minh giải quyết đơn thư khiếu tố liên quan đến cán bộ, chiến sỹ; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật cán bộ, đảng viên; Rà soát đơn thư khiếu tố phục vụ công tác khen thưởng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo chỉ huy trong các đơn vị Công an trong tỉnh; Duy trì thực hiện nghiêm túc công tác kê khai minh bạch tài sản thu nhập hàng năm. Tham mưu Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng Công an các huyện, thị xã, thành phố duy trì lịch tiếp công dân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an; tổ chức tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở tiếp công dân của Công an tỉnh; tham mưu Giám đốc chỉ đạo các đơn vị giải quyết dứt điểm, kịp thời các đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Những nội quy, quy định có liên quan đến tiếp công dân đều được niêm yết công khai và tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo điều kiện để Nhân dân biết thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo và theo dõi giúp đỡ, giám sát lực lượng Công an Nhân dân, theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Bên cạnh đó, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, Thanh tra Công an Hà Nam đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, triển khai, xây dựng mô hình “Dân vận khéo” và cụ thể hóa quan điểm "lấy dân làm gốc". Với phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với Nhân dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, cán bộ, chiến sĩ Thanh tra Công an Hà Nam đã không ngừng học tập, rèn luyện, xây dựng thái độ khiêm tốn, lịch sự, hòa nhã, gần gũi, lắng nghe, cầu thị, giữ đúng lễ tiết tác phong của người CAND trong giao tiếp, làm việc với nhân dân. Nhờ đó, những bức xúc của người dân luôn được tiếp nhận, giải quyết kịp thời, thấu tình đạt lý, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền quy định của pháp luật.
Xác định công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành là một trong số những chức năng quan trọng nhằm tăng cường phòng ngừa sai phạm trong cán bộ chiến sĩ và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên lĩnh vực an ninh, trật tự. Theo đó, từ năm 1997 đến nay, Thanh tra Công an tỉnh Hà Nam đã tổ chức triển khai tiến hành Thanh tra hơn 80 cuộc Thanh tra hành chính và chuyên ngành, với hơn 500 lượt đối với các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh, tập trung vào các lĩnh vực công tác trọng tâm, trọng điểm như: Việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; Bảo vệ Bí mật nhà nước; Thi hành án hình sự; Giáo dục tại cộng đồng; Công tác bắt, giam, giữ; điều tra, xử lý tội phạm; xử lý vi phạm hành chính; xử lý vật chứng; quản lý xuất, nhập cảnh; Quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, mua sắm, trang cấp vật tư, phương tiện; Công tác tuần tra kiểm soát, đăng ký, quản lý phương tiện giao thông; ngành nghề kinh doanh có điều kiện; Công tác tuyển sinh, tuyển dụng trong lực lượng Công an Nhân dân…. Tiếp nhận, giải quyết và hướng dẫn hơn 3.600 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo tại trụ sở tiếp công dân của Công an tỉnh; tiếp nhận, phân loại, xử lý hơn 7.200 lượt đơn thư khiếu tố, đề nghị của công dân đảm bảo đúng quy định; xác minh, kết luận 100% đơn khiếu tố liên quan đến cán bộ, chiến sỹ Công an trong tỉnh đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng quy định, không để phát sinh khiếu tố sau giải quyết. Qua công tác thanh tra; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đã kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót của một số đơn vị và cán bộ, chiến sỹ, từ đó có kiến nghị Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời đề xuất xử lý kỷ luật nghiêm minh với các trường hợp có sai phạm; góp phần tích cực đưa hoạt động của các đơn vị ngày càng đi vào nề nếp, chính quy, đảm bảo đúng quy định của Nhà nước, của Ngành Công an; chủ động phòng ngừa và hạn chế thấp nhất sai phạm xảy ra, góp phần tích cực giảm tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ mắc sai phạm phải xử lý kỷ luật hàng năm . Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Văn Dương – Chánh Thanh tra Công an Hà Nam cho biết: “Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Thanh tra, cán bộ, chiến sỹ lực lượng Thanh tra Công an Hà Nam cần nâng cao nhận thức về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của công tác thanh tra, không ngừng tu dưỡng, học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, đoàn kết nội bộ để xây dựng lực lượng Thanh tra Công an Hà Nam ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ công tác thanh tra, theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị”.
Với những kết quả công tác và những thành tích đã đạt được, Thanh tra Công an tỉnh Hà Nam đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, trong đó được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì; 10 năm đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng 130 Bằng khen; 04 cán bộ được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 02 cá nhân được công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn Ngành; hơn 50 lượt cán bộ, chiến sỹ được Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Nhân dân  tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra./.

Tác giả: Trần Trung Dũng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây