Một số điều cần biết về Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Một số điều cần biết về Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

 07:21 19/04/2024

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (Luật số 30) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua vào ngày 28/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng, vững chắc, toàn diện cho việc xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; góp phần kiện toàn, sắp xếp, bố trí lực lượng, tinh gọn đầu mối gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của từng tổ chức cơ sở; kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.
Luật gồm 05 Chương, 33 Điều, quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác, xây dựng lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
IMG 7895

Triển khai thi hành Luật Căn cước, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

 08:43 21/02/2024

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 175/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước; Quyết định số 176/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
6 tuổi trở lên

Bộ Công an lấy ý kiến về mẫu thẻ Căn cước, mẫu giấy Chứng nhận căn cước

 08:39 21/02/2024

Kể từ ngày 01/7/2024, Luật Căn cước sẽ chính thức có hiệu lực. Một trong những điểm mới của Luật Căn cước đó là việc người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch sẽ được cấp giấy chứng nhận căn cước. Nhằm triển khai quy định trên, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về mẫu thẻ Căn cước, mẫu giấy Chứng nhận căn cước để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân, trong đó có nội dung về mẫu giấy chứng nhận căn cước.
mien phi duong bo

Miễn phí sử dụng đường bộ cho một số loại xe ô tô từ ngày 1/2/2024

 00:47 17/02/2024

Nghị định số 90/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2024. Trong đó, quy định miễn phí sử dụng đường bộ đối với người nộp phí cho các loại xe ô tô sau:
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 63/2023/TT-BTC nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 63/2023/TT-BTC nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

 08:36 01/01/2024

Ngày 16/10/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 63/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định về phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Thông tư quy định giảm mức thu đối với 08 khoản phí, lệ phí khi người dân, doanh nghiệp thực hiện theo hình thức trực tuyến, cụ thể như sau:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ

 20:39 28/11/2023

Bộ Công an dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Người dân có thể đăng ký cư trú qua ứng dụng VNeID

Người dân có thể đăng ký cư trú qua ứng dụng VNeID

 20:06 27/11/2023

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 66/2023/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến đăng ký cư trú.
download (1)

Đề xuất mới nhất của Bộ Công an về hàng loạt nội dung quan trọng của Luật Căn cước

 20:37 20/10/2023

Về Dự thảo Luật Căn cước, Bộ Công an đã tiếp thu, chỉnh lý vào dự thảo với hàng loạt vấn đề quan trọng như quy định nguyên tắc thu thập thông tin sinh trắc học về ADN và giọng nói...
Lấy ý kiến dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi)

Lấy ý kiến dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi)

 21:20 17/10/2023

Bộ Công an vừa công bố dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên cả nước. Đây là một hoạt động quan trọng nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của Luật Phòng, chống mua bán người, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người trong bối cảnh mới.
Giấy thông hành

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về giấy thông hành và kiểm soát xuất nhập cảnh

 23:27 05/10/2023

Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành và Nghị định số 77/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Chính sách mới

Chính sách mới liên quan công tác công an có hiệu lực trong tháng 10/2023

 23:21 05/10/2023

Trong tháng 10/2023, một số quy định liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố; chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù sẽ chính thức có hiệu lực thi hành.
Đề xuất quy định mới về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Đề xuất quy định mới về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

 02:58 01/10/2023

Nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (XPVPHC), góp phần nâng cao hiệu quả công tác XPVPHC; đồng thời, để phù hợp với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020 và thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Nghị định quy định về cưỡng chế thi hành quyết định XPVPHC để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Quy định quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy

Quy định quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy

 03:38 22/09/2023

Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Thông tư số 36/2023/TT-BCA ngày 02/8/2023 thay thế Thông tư số 68/2020/TT-BCA ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy. Thông tư có hiệu lực từ ngày 16/9/2023.
Quy định về điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị

Quy định về điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị

 03:33 22/09/2023

Bộ Công an dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 66/2017/NĐ-CP, ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị, gồm 03 chương, 12 điều để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
01 56 2023 nđ cp

Công an cấp xã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự từ 15/8/2023

 13:06 03/08/2023

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 56/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo.
Công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân và Luật về xuất nhập cảnh

Công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân và Luật về xuất nhập cảnh

 10:43 26/07/2023

​Sáng 17/7, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 08 luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5; trong đó, có 02 luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà chủ trì họp báo; Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an tham dự và phát biểu tại họp báo.
ABTC

Công bố một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

 10:38 26/07/2023

Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký ban hành Quyết định số 4977/QĐ-BCA về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được thay thế trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.
CCCDpng

Bảo vệ thông tin cá nhân để tránh nguy cơ bị tội phạm lợi dụng

 11:23 21/07/2023

Việc làm lộ lọt thông tin cá nhân trên mạng xã hội là rất nguy hiểm, kẻ gian có thể lợi dụng thông tin này để thực hiện hành vi lừa đảo hoặc chiếm đoạt tài sản. Dưới đây là các cảnh báo cần lưu ý:
Luật giao thông

Lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

 10:59 19/07/2023

Nhằm tạo cơ sở pháp lý về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tham gia giao thông; tăng cường tính công khai, minh bạch, cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho nhân dân; trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Quy định về biển số định danh; đăng ký, cấp biển số xe trúng đấu giá

Quy định về biển số định danh; đăng ký, cấp biển số xe trúng đấu giá

 10:48 17/07/2023

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới gồm 4 Chương, 40 Điều. Trong đó, có nhiều điểm mới đáng chú ý như: Biển số định danh; đăng ký, cấp biển số xe trúng đấu giá...
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây