Khối thi đua Nội chính tỉnh: Ký giao ước triển khai phong trào thi đua năm 2023 và mô hình “Dịch vụ công trong cán bộ, công chức, viên chức”

Thứ sáu - 24/03/2023 02:51
Sáng 24/3, Khối thi đua Nội chính tỉnh gồm 09 đơn vị: Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉn; Sở nội vụ; Thanh tra tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Cục Quản lý thị trường tỉnh; Sở Tư pháp tỉnh tổ chức hội nghị ký giao ước phong trào thi đua năm 2023 và triển khai mô hình “Dịch vụ công trong cán bộ, công chức, viên chức”. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính tỉnh; lãnh đạo các đơn vị trong khối thi đua. Đại tá Kiều Hữu Tuyển - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh (Khối trưởng Khối thi đua) chủ trì hội nghị.Sáng 24/3, Khối thi đua Nội chính tỉnh gồm 09 đơn vị: Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉn; Sở nội vụ; Thanh tra tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Cục Quản lý thị trường tỉnh; Sở Tư pháp tỉnh tổ chức hội nghị ký giao ước phong trào thi đua năm 2023 và triển khai mô hình “Dịch vụ công trong cán bộ, công chức, viên chức”. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính tỉnh; lãnh đạo các đơn vị trong khối thi đua. Đại tá Kiều Hữu Tuyển - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh (Khối trưởng Khối thi đua) chủ trì hội nghị.Sáng 24/3,
Khối thi đua Nội chính tỉnh gồm 09 đơn vị: Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉn; Sở nội vụ; Thanh tra tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Cục Quản lý thị trường tỉnh; Sở Tư pháp tỉnh tổ chức hội nghị ký giao ước phong trào thi đua năm 2023 và triển khai mô hình “Dịch vụ công trong cán bộ, công chức, viên chức”. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính tỉnh; lãnh đạo các đơn vị trong khối thi đua... Đại tá Kiều Hữu Tuyển - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh (Khối trưởng Khối thi đua) chủ trì hội nghị.
     
IMG 2489
 Đại tá Kiều Hữu Tuyển - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh (Khối trưởng Khối thi đua) phát biểu tại Hội nghị

           Phát huy những kết quả, thành tích đạt được trong phong trào thi đua năm 2022, Khối thi đua Nội chính tỉnh xác định mục tiêu của phong trào thi đua năm 2023 đó là: tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ tinh thần, quyết tâm khắc phục khó khăn, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác được giao, bảo đảm an ninh quốc phòng, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo phong trào thi đua, công tác khen thưởng theo hướng trọng tâm, đột phá. Trong đó chú trọng đổi mới công tác đánh giá, chấm điểm, bình xét tổng kết phong trào thi đua; công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu, đưa phong trào thi đua của Khối Nội chính trở thành khối thi đua tiêu biểu về đổi mới, sáng tạo trong phong trào thi đua của tỉnh. Các phong trào thi đua phải được triển khai đồng bộ, linh hoạt, phù hơp với đặc điểm, tình hình thực tế của đơn vị, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị, địa phương.

          Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm phong trào thi đua của các đơn vị trong Khối thi đua Nội chính xác định tập trung thực hiện tốt là: tập trung lãnh đạo, chỉ đao quyết liệt, hiệu quả về công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm tập trung thống nhất, chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới; nội dung thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị và lấy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao là mục tiêu phấn đấu, thi đua chung của toàn khối; thi đua triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 337/KH- UBND, ngày 23/02/2023 của UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; thi đua thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị trong khối....
          Hội nghị cũng đã triển khai mô hình “Dịch vụ công trong cán bộ, công chức, viên chức” với mục tiêu 100% cán bộ, công chức, viên chức, người dân, tổ chức doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng dịch vụ công mọi lúc, mọi nơi. Trong đó, yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang thực hiện các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công; đồng thời tuyên truyền, vận động, hướng dẫn gia đình, người thân tham gia dịch vụ công trực tuyến; 100% cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ tiếp nhận thủ tục hành chính từ người dân thực hiện tra cứu khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc sử dụng dữ liệu của người dân tại ứng dụng VneID; 100% các địa điểm, trụ sở tiếp dân có cán bộ hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; phấn đấu 50% bộ phận một cửa cấp huyện thuộc các đơn vị trong Khối thi đua Nội chính có video hướng dẫn người dân thực hiên dịch vụ công và 100% bộ phận một cửa có pano, áp phích tuyên truyền tiện ích của Đề án 06. Thời gian thực hiện mô hình từ ngày 25/3/2023 đến tháng 12/2023.
IMG 2517
Các đơn vị trong Khối thi đua Nội Chính tỉnh Ký kết giao ước thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của Khối năm 2023.

          Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi các giải pháp, cách làm hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm các đơn vị; tiêu chí chấm điểm; kế hoạch thực hiện mô hình dịch vụ công. Đồng thời Ký kết giao ước thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của Khối thi đua Nội Chính năm 2023./.

 

Tác giả: Lê Thị Phượng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây