VAI TRÒ CỦA LỰC LƯỢNG PHÁP CHẾ CÔNG AN HÀ NAM TRONG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN NINH TRẬT TỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thứ sáu - 27/10/2023 03:31
Thời gian qua, các lực lượng Công an tỉnh Hà Nam đã làm tốt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, phục vụ đắc lực hiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đóng góp vào những thành công đó có vài trò quan trọng của cán bộ, chiến sỹ thực hiện công tác pháp chế trong Công an tỉnh.
Được thành lập vào ngày 27/10/1975 theo Quyết định số 2493/BNV của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), trải qua 48 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng pháp chế Công an nhân dân không ngừng được cũng cố và kiện toàn từ cấp Bộ đến địa phương và trở thành một bộ phận quan trọng trong tổ chức bộ máy của lực lượng Công an nhân dân. Lực lượng Pháp chế CAND với chức năng tham mưu thực hiện các chuyên đề về pháp luật, tư pháp, cải cách hành chính; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; quy chế dân chủ; tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; thẩm định, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật; tư vấn pháp luật bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ làm công tác pháp chế luôn phải đổi mới phong cách làm việc, hội tụ kiến thức sâu rộng, toàn diện trên các mặt công tác, tư duy sâu sát, tận tụy trong công việc… Từ nhiệm vụ đặc thù đó, những năm qua, lực lượng pháp chế Công an Hà Nam luôn khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự học, tự rèn, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác hồ dạy; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.
Lực lượng Pháp chế Công an tỉnh Hà Nam hiện nay gồm 04 cán bộ chuyên trách biên chế tại Đội Pháp chế và QLKH thuộc Phòng Tham mưu và 31 cán bộ pháp chế kiêm nhiệm tại Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh. Với phương châm “thượng tôn pháp luật và nâng cao pháp chế xã hội chủ nghĩa”, lực lượng pháp chế Công an Hà Nam luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tư duy, mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng Pháp chế Công an Hà Nam luôn tự tìm tòi nghiên cứu, đổi mới phương pháp công tác, chủ động tham mưu xây dựng và thẩm định nhiều văn bản QPPL, báo cáo sơ, tổng kết các chuyên đề. Hàng năm, tổ chức nghiên cứu góp ý hàng trăm dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu, đề nghị của Bộ Công an, Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ban ngành, trong đó đã tham mưu tổ chức nhiều hội nghị đóng góp ý kiến đối với các dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác phổ biến giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, công tác cải cách hành chính... theo chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh. Chủ động tham mưu Giám đốc Công an tỉnh tổ chức nhiều Hội nghị phổ biến, quán triệt các Bộ luật, luật liên quan trực tiếp đến lĩnh vực ANTT cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững nội dung nhằm áp dụng vào thực tiễn công tác; kịp thời đăng tải các văn bản QPPL trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh đáp ứng yêu cầu khai thác, nghiên cứu của CBCS và Nhân dân... qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân về các quy định pháp luật hiện hành, tích cực tham gia vào công tác bảo đảm ANQG, giữ gìn TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tư vấn, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương áp dụng các quy định của pháp luật trong thực tiễn khi xử lý các vụ, việc phức tạp về an ninh, trật tự. 
Những thành tích đã đạt được trong thời gian qua đã chứng tỏ lực lượng pháp chế Công an Hà Nam đang ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của mình, không ngừng nâng cao chất lượng công tác nhằm góp phần vào sự nghiệp bảo vệ ANQG, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, trong thời gian tới, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sẽ diễn ra ngày càng sâu rộng, cùng với đó đặt ra nhiều thời cơ cũng như thách thức mới; yêu cầu, nhiệm vụ hoàn thiện pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ngày càng nặng nề. Hơn nữa, dưới tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, tình hình tội phạm trên cả nước nói chung, địa bàn tỉnh Hà Nam nói riêng dự báo có xu hướng diễn biến phức tạp. Bối cảnh đó, đặt ra những yêu cầu và nhiệm vụ lớn cho các cấp, các ngành trong đó có lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng pháp chế Công an nhân dân nói riêng. Chính vì thế, đòi hỏi mỗi cán bộ pháp chế phải không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ; phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác chuyên môn, tích cực đổi mới, năng động, sáng tạo trên mọi mặt công tác để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
Với niềm tin tưởng và tự hào, thời gian tới, lực lượng Pháp chế Công an Hà Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, chung sức đồng lòng, cùng nhau phấn đấu cho sự nghiệp pháp chế, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây