Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được huấn luyện, bồi dưỡng và trang bị công cụ hỗ trợ hoạt động

Thứ sáu - 10/05/2024 03:20
Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2024.

Huấn luyện bồi dưỡng về chính trị, pháp luật và nghiệp vụ

     Điều 6 Thông tư quy định, huấn luyện, bồi dưỡng về chính trị, pháp luật cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT bao gồm: Quan điểm chỉ đạo, yêu cầu xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; khái quát về pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở và bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

    Huấn luyện, bồi dưỡng về nghiệp vụ phù hợp với nhiệm vụ hỗ trợ của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, bao gồm: Nắm tình hình về ANTT; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; quản lý hành chính về trật tự xã hội; vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở; tuần tra bảo đảm ANTT, an toàn giao thông; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT khi được điều động.

    Căn cứ yêu cầu thực tiễn, Công an các địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý theo tài liệu do Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc chủ trì biên soạn.

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được trang bị công cụ hỗ trợ nào?

     Về trang bị công cụ hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, Điều 8 Thông tư quy định, Bộ Công an trang bị công cụ hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở do ngân sách trung ương bảo đảm theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

    Cụ thể, dùi cui cao su trang bị cho 80% quân số 1 tổ bảo vệ ANTT, dùi cui kim loại được trang bị cho 50% quân số 1 tổ bảo vệ ANTT, áo giáp chống đâm được trang bị cho 30% quân số 1 tổ bảo vệ ANTT và găng tay bắt dao được trang bị cho 30% quân số 1 tổ bảo vệ ANTT.

     Hàng năm, Công an cấp xã tổng hợp nhu cầu số lượng, loại công cụ hỗ trợ trang bị cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở gửi Công an cấp huyện tổng hợp, gửi Công an cấp tỉnh lập dự trù kinh phí và gửi Cục Kế hoạch và tài chính thẩm định, tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xem xét, quyết định.

    Căn cứ số lượng, loại công cụ hỗ trợ được trang bị theo quy định tại Thông tư này, Công an cấp xã tổ chức quản lý công cụ hỗ trợ được trang bị theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, quy định của pháp luật có liên quan và xem xét, quyết định loại, số lượng công cụ hỗ trợ trang bị cho từng thành viên tổ bảo vệ ANTT loại công cụ hỗ trợ sử dụng chung của tổ bảo vệ ANTT khi thực hiện nhiệm vụ.

Tác giả: Theo Báo Công an nhân dân

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây