Tổng Bí thư: Năm 2023 lực lượng CAND rất vất vả, song rất vinh dự, tự hào, đạt nhiều kết quả quan trọng

Thứ tư - 20/12/2023 02:40
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị Đảng uỷ Công an Trung ương, sáng 20/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá, năm 2023 là một năm mà ngành Công an hoạt động rất vất vả, song rất vinh dự, tự hào, đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, với nhiều dấu ấn nổi bật.

Cùng dự hội nghị quan trọng này có đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương; đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương.

Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. 

Lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả, toàn diện các mặt công tác

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá: Năm 2023, Đảng uỷ Công an Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả, toàn diện các mặt công tác đề ra, giữ vững thế chủ động chiến lược, môi trường hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn xã hội, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư: Năm 2023 lực lượng CAND rất vất vả, song rất vinh dự, tự hào -0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.

Nổi bật, đã tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; quyết tâm, quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ công tác Công an năm 2023. Trong đó, tăng cường bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, thông tin, truyền thông, kinh tế - xã hội, tôn giáo và an ninh mạng; bảo đảm ổn định chính trị, không có điểm nóng phức tạp về ANTT. Chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp, nhận diện, phòng chống tội phạm, kéo giảm tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội.

Tổng Bí thư: Năm 2023 lực lượng CAND rất vất vả, song rất vinh dự, tự hào -0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Gương mẫu, đi đầu, chỉ đạo triển khai quyết liệt và trên nhiều hướng các giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần quan trọng bảo vệ Đảng, nhân dân và chế độ XHCN, bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan khối nội chính trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; có nhiều bước tiến mới trong điều tra, khám phá nhiều vụ án lớn; đã khởi tố mới, điều tra nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội rất quan tâm.

Chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đạt nhiều kết quả quan trọng, hướng tới phục vụ người dân, lấy an toàn của người dân là trên hết và tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành vi của toàn xã hội. Các mặt công tác hỗ trợ tư pháp và thi hành án hình sự tại cộng đồng; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; pháp chế; cải cách hành chính; đối ngoại và hợp tác quốc tế, hậu cần, kỹ thuật…đều có sự chuyển biến mang tính "bước ngoặt", nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của xã hội và yêu cầu thực tiễn đặt ra trong tình hình mới.

Tổng Bí thư: Năm 2023 lực lượng CAND rất vất vả, song rất vinh dự, tự hào -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng lực lượng CAND đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, nhận thức, hành động của tổ chức đảng, cấp uỷ, người đứng đầu cấp uỷ, thủ trưởng đơn vị, đảng viên, cán bộ. Trong đó, công tác chính trị, tư tưởng được đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác xây dựng tổ chức Đảng và công tác đảng viên tập trung thực hiện. Cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bên trong của Công an đơn vị, địa phương; tăng cường lực lượng Công an cho cơ sở. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong CAND được chú trọng đẩy mạnh. Công tác quần chúng được tăng cường. Vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ đảng có nhiều đổi mới và được nâng cao.

Hội nghị thống nhất đánh giá cao kết quả 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục khẳng định đây là một chủ trương đúng đắn, mang tầm chiến lược của Đảng, Nhà nước nhằm xây dựng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại – xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, duy trì ổn định ANTT, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Tổng Bí thư: Năm 2023 lực lượng CAND rất vất vả, song rất vinh dự, tự hào -0
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu bế mạc hội nghị.

Hội nghị thống nhất trình Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 với 3 nhóm mục tiêu, 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 3 giải pháp trọng tâm, đột phá đã đề ra từ năm trước với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn lực lượng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, giao phó.

Nổi bật trong hoạt động đối ngoại; đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần gương mẫu, đi đầu và những kết quả đạt được của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong năm 2023.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng và biểu dương những thành tích, chiến công của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an và toàn ngành Công an trong năm vừa qua. Tổng Bí thư khẳng định, nhìn lại năm 2023 - năm bản lề Đại hội XIII của Đảng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, sát sao, kịp thời của Đảng; sự đồng hành, giám sát hiệu quả của Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành; sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó có Bộ Công an và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã thực hiện thắng lợi, ấn tượng khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023.

Tổng Bí thư: Năm 2023 lực lượng CAND rất vất vả, song rất vinh dự, tự hào -0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên các đại biểu dự hội nghị.
Tổng Bí thư: Năm 2023 lực lượng CAND rất vất vả, song rất vinh dự, tự hào -1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi, động viên các đại biểu dự hội nghị.

"Riêng ngành Công an của chúng ta, tôi cho rằng, là một năm mà các đồng chí hoạt động rất vất vả, song rất vinh dự, tự hào, đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, với nhiều dấu ấn nổi bật" - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Lấy ví dụ minh hoạ rất đời thường về các hoạt động đối ngoại dồn dập, sôi nổi của lãnh đạo nước ta đi thăm các nước, hay các đoàn lãnh đạo các nước đến thăm nước ta được đón tiếp chu đáo, trọng thị, thân tình, hợp tình hợp lý, Tổng Bí thư chỉ rõ, việc bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, trọn vẹn chính là lực lượng Công an chúng ta. Đây là sự nghiệp chung của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân song lực lượng Công an là nòng cốt. Qua đó để lại tình cảm tốt đẹp trong mắt bạn bè quốc tế, khơi dậy một không khí phấn khởi trong toàn xã hội. "Tôi rất thông cảm, chia sẻ với các đồng chí Công an như vậy, là những đóng góp âm thầm nhưng thực sự rất to lớn", Tổng Bí thư biểu dương.

Tổng Bí thư cũng cho rằng, chính hoạt động đối ngoại sôi nổi, hiệu quả như vừa qua đã cho thấy được vị thế, uy tín của Việt Nam, mà với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta có quyền nhận định, "chưa bao giờ Việt Nam có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay"...

Tổng Bí thư: Năm 2023 lực lượng CAND rất vất vả, song rất vinh dự, tự hào -0
 
Tổng Bí thư: Năm 2023 lực lượng CAND rất vất vả, song rất vinh dự, tự hào -1
Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an trình bày báo cáo tại hội nghị.

Đề cập đến nét nổi bật trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư cho rằng, dân gian hay gọi đây là các "đại án", mà nếu không có bản lĩnh, không có phương pháp đúng, cán bộ không gương mẫu thì cũng không làm được. Đây là nhiệm vụ đôi khi âm thầm không mấy ai biết, nhưng là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng - là giặc nội xâm - cần làm không ngừng, không nghỉ.

"Đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực là "mình tự cứa vào tay mình", nhưng chúng ta quyết tâm làm, chính vì thế mới củng cố, xây dựng được lòng tin của dân đối với Đảng, đối với chế độ. Nếu không có Công an, Quân đội - những người trong sạch, trong sáng, biết cách làm thì làm sao làm được như thế. Nhìn qua thì tưởng đơn giản, nhưng phân tích ra mới thấy được công lao của các đồng chí rất to lớn", Tổng Bí thư đánh giá và mong Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an hết sức quan tâm và phát huy vì cuộc đấu tranh này còn diễn biến phức tạp, không phải chỉ "ngày một, ngày hai", phải có bản lĩnh, trong sáng, gương mẫu, biết cách làm, kiên trì mới thành công...

Tổng Bí thư: Năm 2023 lực lượng CAND rất vất vả, song rất vinh dự, tự hào -0
 
Tổng Bí thư: Năm 2023 lực lượng CAND rất vất vả, song rất vinh dự, tự hào -0
Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an trình bày báo cáo tại hội nghị.

Liên quan đến việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bên trong của Công an đơn vị, địa phương, Tổng Bí thư hoan nghênh Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an kiên trì chỉ đạo triển khai có hiệu quả đề án kiện toàn bộ máy tổ chức bên trong tinh, gọn, mạnh, đáp ứng tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, qua đó đã giảm 300 đơn vị cấp phòng, 1.300 đơn vị cấp đội. Đảng bộ Công an Trung ương luôn là đảng bộ gương mẫu, đi đầu trong xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, bảo đảm thống nhất cao về ý chí, nhận thức và hành động trong triển khai thực hiện...

Quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả hơn trong phòng, chống tội phạm

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương cần chủ động nghiên cứu một cách cơ bản, có hệ thống và tích cực, tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra các chủ trương, chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước gắn với các đề án, kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT. Tiếp tục thực hiện đồng bộ và hiệu quả các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, chủ quyền lãnh thổ. Quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả hơn nữa trong việc thực hiện các giải pháp phòng, chống tội phạm, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Bí thư: Năm 2023 lực lượng CAND rất vất vả, song rất vinh dự, tự hào -0
 
Tổng Bí thư: Năm 2023 lực lượng CAND rất vất vả, song rất vinh dự, tự hào -1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Tô Lâm tham quan mô hình Trụ sở 44 Yết Kiêu bên lề hội nghị.

Tổng Bí thư yêu cầu Đảng bộ Công an Trung ương cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận số 21 của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý thật nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"...; phải thực sự là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong bảo vệ Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng của toàn hệ thống chính trị.

Nhân đây, Tổng Bí thư lưu ý, năm 2024 sắp tới là năm mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta rà soát, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng các cấp đề ra; đồng thời, cũng là năm bắt đầu triển khai nhiều hoạt động chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Cần hết sức chăm lo, xây dựng dự thảo văn kiện, rà soát nhân sự, đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, tổng kết thi hành Điều lệ Đảng, chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho đại hội...

Tổng Bí thư: Năm 2023 lực lượng CAND rất vất vả, song rất vinh dự, tự hào -0
 
Tổng Bí thư: Năm 2023 lực lượng CAND rất vất vả, song rất vinh dự, tự hào -1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Tô Lâm tham quan không gian Trụ sở mới của Bộ Công an ở 30 Trần Bình Trọng bên lề hội nghị.

Tổng Bí thư tha thiết đề nghị Đảng uỷ Công an Trung ương chủ động nắm chắc tình hình trong và ngoài, đấu tranh vô hiệu hoá các loại hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc từ sớm, từ xa, tạo môi tường an ninh, an toàn, thuận lợi nhất cho các công việc hệ trọng của Đảng, Nhà nước... Tổng Bí thư cũng đề nghị Đảng uỷ Công an Trung ương tập trung chuẩn bị thật tốt cho Hội nghị Công an toàn quốc năm 2023, qua đó, quán triệt lãnh đạo, chỉ đạo thật sự sâu sắc trong toàn lực lượng CAND cùng thống nhất nhận thức, quyết tâm, nỗ lực cố gắng phấn đấu hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra với tinh thần "năm 2023 vừa qua đã nỗ lực cố gắng rồi, đã tốt rồi thì năm 2024 và những năm tiếp theo càng nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa, đạt kết quả tốt hơn nữa, cao hơn nữa".

Xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu tại hội nghị, nhất là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và đồng chí Thủ tướng Chính phủ. Sau hội nghị, Đảng uỷ Công an Trung ương khẩn trương tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện các văn bản bảo đảm chất lượng, tiến độ để tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79, Hội nghị tổng kết công tác Đảng trong Đảng bộ Công an Trung ương, triển khai chương trình công tác trọng tâm năm 2024...

Bộ trưởng Tô Lâm chia sẻ, qua hội nghị hôm nay thấy rõ hai điều mà đồng chí Tổng Bí thư và đồng chí Thủ tướng chỉ đạo rất tâm đắc; đồng chí Tổng Bí thư nhiều lần thiết tha đề nghị, mong đợi chúng ta khẩn trương tiến hành, tổ chức thực hiện, đó là: Công an đã thực sự tinh chưa? đã gọn, mạnh, đã trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả? đã phục vụ nhân dân tốt chưa, đã dành được sự tin tưởng của Đảng và sự tin yêu của nhân dân chưa?

Thứ hai, nhiều năm nay đến dự Hội nghị Đảng uỷ Công an Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư đều mong muốn "năm sau phải tốt hơn năm trước". Năm 2023 đồng chí đã đánh giá, đã động viên, biểu dương, song đồng thời cũng thấy còn rất nhiều việc chúng ta phải tập trung làm trong năm 2024 và cần phải làm tốt hơn để cuối năm 2024 chúng ta báo cáo với Đảng, Nhà nước, với đồng chí Tổng Bí thư những việc mà chúng ta đã làm tốt hơn. Đây là những mong muốn rất cụ thể, nên từng việc làm một phải được quán triệt với tinh thần như vậy.

"Đảng uỷ Công an Trung ương tin tưởng rằng, dưới sự chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước tham gia Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, và với quyết tâm chính trị cao, lực lượng CAND sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó, thường xuyên quan tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần xứng đáng hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" - Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định.

Nguồn tin: Báo CAND:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây