Chuẩn bị tốt các điều kiện cho Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

Thứ sáu - 24/05/2024 04:54
Chiều 24/5/2024, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến rà soát tiến độ chuẩn bị Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Hà Nam có Đại tá Tô Anh Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Kiều Hữu Tuyển – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh...
    Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2024) đã thể chế hóa kịp thời chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Đây là Luật rất quan trọng, với mục tiêu thành lập một lực lượng mới trên cơ sở tổ chức lại lực lượng bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách đang tiếp tục sử dụng và đội trưởng, đội phó dân phòng để cùng tham gia bảo đảm ANTT tại cơ sở. Luật gồm 5 chương, 33 điều, quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác, xây dựng lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở
IMG 6334
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Hà Nam
   Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, để chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở vào ngày 01/7/2024, Công an các đơn vị, địa phương đã tham mưu lãnh đạo Bộ tham mưu với Chính phủ ban hành 01 Nghị định, Bộ Công an ban hành 01 Thông tư, 02 văn bản hướng dẫn kiện toàn thống nhất Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và hướng dẫn thực hiện bảo đảm sử dụng trang phục, huy hiệu, phù hiệu của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; hoàn thành tài liệu phổ biến Luật và các văn bản có liên quan triển khai thi hành; quyết định phê duyệt, ban hành tài liệu, chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở gửi đến Công an các đơn vị, địa phương để tổ chức quán triệt, phổ biến. Đến nay, 63/63 Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tham mưu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thi hành luật. Nổi bật, có 02 địa phương (Hà Nam, Hà Giang) HĐND cấp tỉnh đã thông qua Nghị quyết về tiêu chí thành lập tổ bảo vệ ANTT; chế độ chính sách và mức hỗ trợ thường xuyên cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Theo dự kiến của các địa phương, toàn quốc sẽ có khoảng 82.213 Tổ bảo vệ ANTT; 286.216 thành viên; mức hỗ trợ đa số là từ 1.000.000 đồng trở lên theo định hướng của Bộ tại Công văn số 1182/BCA-V05, ngày 04/4/2024 về việc tổ chức kiện toàn thống nhất lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.
     Về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ ra mắt, Bộ Công an ban hành Kế hoạch số 232/KH-BCA-V01 ngày 08/5/2024 về tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở (đồng loạt tổ chức trong cả nước vào ngày 1/7/2024). Công an 63/63 địa phương đã xây dựng, trình UBND tỉnh, thành phố Kế hoạch tổ chức Lễ ra mắt và xây dựng Kế hoạch tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở năm 2024.
     Tại tỉnh Hà Nam, nhằm bảo đảm tiến độ triển khai thi hành Luật và để chuẩn bị Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, Công an tỉnh đã tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành các Nghị quyết, Kế hoạch quy định cụ thể về tiêu chí thành lập, số lượng thành viên; chế độ, chính sách, điều kiện hoạt động, số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Theo dự kiến toàn tỉnh sẽ thành lập 387 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự với 1.669 thành viên. Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động rà soát, tham mưu đề xuất mua sắm  phương tiện, thiết bị, công cụ hỗ trợ; trang phục; bố trí nơi làm việc của lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở. Đồng thời phối hợp các cơ quan truyền thông tập trung tuyên truyền sâu rộng về Luật, các văn bản hướng dẫn…qua đó thống nhất nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của Luật, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, tỉnh Hà Nam sẽ đồng loạt tổ chức lễ ra mắt vào ngày 01/7/2024 theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ và lựa chọn huyện Kim Bảng là nơi tổ chức Lễ ra mắt “điểm” của tỉnh với khoảng 450 đại biểu. Đến thời điểm hiện tại, Công an Hà Nam đã triển khai công tác chuẩn bị theo tiến độ đề ra, bảo đảm ngày 01/7/2024 sẽ ra mắt toàn bộ lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh và đi vào hoạt động theo quy định của pháp luật.
          Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đã đề xuất một số nội dung nhằm xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở hoạt động hiệu quả ngay sau khi ra mắt trên toàn quốc như: phương án nhằm kiện toàn lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; quy định mức chi bảo đảm hoạt động đối với Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; giải pháp thuận lợi trong quy trình mua sắm trang bị nhằm bảo đảm kịp tiến độ đề ra…
          Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Công an các đơn vị, địa phương trong việc chuẩn bị Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.
    Để chuẩn bị tốt các điều kiện bảo đảm tổ chức đồng loạt Lễ ra mắt trong toàn quốc; bảo đảm lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đi vào hoạt động ngay từ 01/7/2024, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương tổ chức rà soát, bám sát nhiệm vụ được phân công; thống nhất nhận thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai song song, đồng thời các nhiệm vụ, các công việc trước khi Luật có hiệu lực. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, trên cơ sở kịch bản mẫu Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giải quyết các tình huống liên quan đến ANTT, khẩn trương phối hợp Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức hướng dẫn, luyện tập lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở thuần thục để diễn tập tại Lễ ra mắt. Đối với Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu đồng chí Giám đốc nêu cao tinh thần trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo, nghiên cứu kỹ Quyết định số 176/QĐ-TTg, Thông báo số 119/TB-V01 để tham mưu HĐND, UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trên địa phương mình. Khẩn trương tham mưu báo cáo với HĐND, UBND cấp tỉnh sớm ban hành các Nghị quyết, Quyết định về lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở để bảo đảm tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất cùng thời điểm Luật có hiệu lực thi hành./.

Tác giả: Vũ Thị Hồng Sâm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây